Βιβλίο του Π. Σταυρόπουλου με θέμα: Νέες Τεχνολογικές Εξελίξεις στους Καταλύτες Αυτοκινήτων (Free e-book).

Μέσω ανάρτησης στην ιστοσελίδα του ο κ. Πολύδωρος Σταυρόπουλος  ενημερώνει για της έκδοση του βιβλίο με θέμα: Νέες Τεχνολογικές Εξελίξεις στους Καταλύτες Αυτοκινήτων που είναι αναρτημένο στο link:

sv1ahh1.blogspot.com

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *