Βιβλία Γερμανικής Γλώσσας για τις Ε΄ και ΣΤ΄ τάξεις του Δημοτικού Σχολείου 2019-2020

Απόφαση με θέμα: Έγκριση καταλόγου κατάλληλων βιβλίων Γερμανικής Γλώσσας για τις Ε΄ και ΣΤ΄ τάξεις του Δημοτικού Σχολείου 2019-2020, εκδόθηκε από το ΥΠΠΕΘ.

Πατήστε εδώ για να ανοίξετε την απόφαση με τον κατάλογο των βιβλίων.

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *