ΑΣΕΠ: 37.927 αιτήσεις για μόνιμους διορισμούς σύμφωνα με την προκήρυξη 1ΓΕ/2019. Οι προτιμήσεις των υποψηφίων

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΗΝ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 1ΓΕ/2019

Γνωστοποιείται ότι, στο πλαίσιο της Προκήρυξης 1ΓΕ/2019 του ΑΣΕΠ (ΦΕΚ 45/24-12-2019 & 1/24-1-2020 Τεύχος Προκηρύξεων ΑΣΕΠ), για  τη διαδικασία κατάταξης με σειρά προτεραιότητας, υποψήφιων εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας, κλάδων ΠΕ60, ΠΕ70 και ΠΕ73, και Δευτεροβάθμιας, κλάδου ΠΕ79, Γενικής Εκπαίδευσης, κατά κλάδο και ειδικότητα, καθώς και ανά μουσική ειδίκευση, κατηγορίας Π.Ε., υποβλήθηκαν συνολικά 37.927 αιτήσεις

Δεδομένου ότι ορισμένοι υποψήφιοι με τις αιτήσεις τους διεκδικούν θέσεις διαφορετικών κλάδων – ειδικοτήτων, το πλήθος των προτιμήσεων των υποψηφίων ανέρχεται σε 40.309 και αναλύεται ανά κλάδο – ειδικότητα ως εξής:

ΚΛΑΔΟΣ – ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΠΛΗΘΟΣ
ΠΕ73 ΕΚΠΑΙΔ/ΚΟΙ ΜΕΙΟΝΟΤΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡ. ΜΕΙΟΝ/ΚΩΝ ΣΧ. ΠΕ ΘΡΑΚΗΣ237
ΠΕ79.01 ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ (ΤΡΟΜΠΕΤΑ)10
ΠΕ79.01 ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ (ΒΙΟΛΟΝΤΣΕΛΟ)18
ΠΕ79.01 ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ (ΟΜΠΟΕ)2
ΠΕ79.01 ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ (ΒΙΟΛΙ)46
ΠΕ79.01 ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ (ΦΛΑΟΥΤΟ)26
ΠΕ79.01 ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ (ΛΑΟΥΤΟ)36
ΠΕ79.01 ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΣΑΞΟΦΩΝΟ (ΑΛΤΟ – ΒΑΡΥΤΟΝΟ – ΤΕΝΟΡΟ)14
ΠΕ79.01 ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ (ΜΠΑΣΟ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ)8
ΠΕ70 ΔΑΣΚΑΛΟΙ19.091
ΠΕ79.01 ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ (ΜΑΝΤΟΛΙΝΟ)14
ΠΕ79.02 ΤΕΧΝ/ΓΩΝ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΤΕΧΝ/ΓΙΑΣ, ΗΧΟΥ & ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΤΕΧΝ. (ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ Η/Υ)120
ΠΕ79.01 ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ (ΣΑΝΤΟΥΡΙ)23
ΠΕ79.01 ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ (ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ Η/Υ)46
ΠΕ79.01 ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ (ΛΥΡΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗ)5
ΠΕ79.01 ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ (ΚΙΘΑΡΑ ΚΛΑΣΙΚΗ)52
ΠΕ79.01 ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ (ΦΑΓΚΟΤΟ)7
ΠΕ79.01 ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ (ΤΟΥΜΠΑ)2
ΠΕ79.01 ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ (ΒΙΟΛΙ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΟ)34
ΠΕ79.01 ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ (ΒΙΟΛΑ)5
ΠΕ79 ΜΟΥΣΙΚΗΣ / ΠΕ79.01 ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ2.020
ΠΕ79.01 ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ (ΘΕΩΡΗΤΙΚΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ)1.494
ΠΕ79.01 ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ (ΑΚΟΡΝΤΕΟΝ)64
ΠΕ79.01 ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ (ΠΙΑΝΟ)141
ΠΕ79.01 ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ (ΚΟΡΝΟ)1
ΠΕ79.01 ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ (ΘΕΩΡΗΤΙΚΑ ΒΥΖΑΝΤΙΝΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ)102
ΠΕ79.01 ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ (ΚΛΑΡΙΝΕΤΟ)18
ΠΕ79.01 ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ (ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΧΟΡΩΔΙΑΣ)13
ΠΕ79.01 ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ (ΛΥΡΑ ΠΟΝΤΙΑΚΗ)5
ΠΕ79.01 ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ (ΚΟΝΤΡΑΜΠΑΣΟ)8
ΠΕ79.01 ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ (ΚΛΑΡΙΝΟ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΟ)32
ΠΕ79.01 ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ (ΚΑΝΟΝΑΚΙ)32
ΠΕ79.01 ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ (ΚΡΟΥΣΤΑ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΑ)34
ΠΕ79.01 ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ (ΟΥΤΙ)26
ΠΕ79.01 ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ (ΤΑΜΠΟΥΡΑΣ)20
ΠΕ79.01 ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ (ΛΥΡΑ ΚΡΗΤΙΚΗ)10
ΠΕ79.01 ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ (ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΡΧΗΣΤΡΑΣ)16
ΠΕ79.01 ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ (ΤΡΟΜΠΟΝΙ)4
ΠΕ60 ΝΗΠΙΑΓΩΓOI16.345
ΠΕ79.01 ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΜΠΟΥΖΟΥΚΙ (ΤΡΙΧΟΡΔΟ)58
ΠΕ79.01 ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΝΕΪ – ΚΑΒΑΛΙ – ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΟΙ ΑΥΛΟΙ10
ΠΕ79.01 ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ (ΚΙΘΑΡΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ)30
ΠΕ79.01 ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΡΟΥΣΤΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΑ (ΚΛΑΣΙΚΑ – ΣΥΓΧΡΟΝΑ)27
ΠΕ79.01 ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ (ΓΚΑΪΝΤΑ)3

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *