ΑΣΕΠ: Πρόσκληση για υποβολή αίτησης κατάταξης σε αξιολογικούς πίνακες διοριστέων ΠΕ60 Νηπιαγωγών, ΠΕ70 Δασκάλων, ΠΕ73 Μειονοτικού προγράμματος, ΠΕ79 Μουσικής επιστήμης. Από 7 έως 31 Μαρτίου η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων. Δικαιολογητικά, κριτήρια κατάταξης, υποβολή ενστάσεων

Πρόσκληση για τη διαδικασία κατάταξης με σειρά προτεραιότητας, υποψήφιων εκπαιδευτικών, κλάδων ΠΕ60, ΠΕ70 και ΠΕ73, πρωτοβάθμιας Γενικής Εκπαίδευσης και κλάδου ΠΕ79 (ειδικότητες ΠΕ79.01 και ΠΕ 79.02) πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας Γενικής Εκπαίδευσης, κατά κλάδο και ειδικότητα, καθώς και ανά μουσική ειδίκευση, κατηγορίας Π.Ε. εκδόθηκε από το ΑΣΕΠ.

Οι υποψήφιοι, οι οποίοι κατέχουν τα γενικά και απαιτούμενα προσόντα, όπως αυτά αναγράφονται στο ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β ́ (ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ) και στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α ́ (ΓΕΝΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ /ΔΙΟΡΙΣΜΟΥ) της πρόσκλησης, πρέπει να συμπληρώσουν και να υποβάλουν αίτηση συμμετοχής στο ΑΣΕΠ αποκλειστικά μέσω του διαδικτυακού του τόπου (www.asep.gr) από 7 έως 31 Μαρτίου 2023.

Πατήστε εδώ για να ανοίξετε την πρόσκληση

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *