ΑΣΕΠ: Οι προτιμήσεις των υποψηφίων Ε.Ε.Π. 9916 αιτήσεις-9989 προτιμήσεις. 3449 αιτήσεις για ΕΒΠ

Γνωστοποιήθηκε από το ΑΣΕΠ ότι, στο πλαίσιο της Προκήρυξης 2ΕΑ/2019 του ΑΣΕΠ (ΦΕΚ 14/25-4-2019 Τεύχος Προκηρύξεων ΑΣΕΠ) για τη διαδικασία κατάταξης με σειρά προτεραιότητας υποψήφιων μελών Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Ε.Π.) κλάδων ΠΕ21, ΠΕ22, ΠΕ23, ΠΕ25, ΠΕ28, ΠΕ29, ΠΕ30, ΠΕ31 στην πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση, υποβλήθηκαν συνολικά 9.916 αιτήσεις

Δεδομένου ότι αρκετοί υποψήφιοι με τις αιτήσεις τους διεκδικούν περισσότερες από μία θέσεις της ίδιας Κατηγορίας Εκπαίδευσης, το πλήθος των προτιμήσεων των υποψηφίων ανέρχεται σε 9.989 και αναλύεται ανά κλάδο – ειδικότητα ως εξής:

ΚΛΑΔΟΣ – ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΠΛΗΘΟΣ ΠΡΟΤΙΜΗΣΕΩΝ
 ΠΕ28 ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΥΤΩΝ463
 ΠΕ23 ΨΥΧΟΛΟΓΩΝ2.987
 ΠΕ25 ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ2.803
 ΠΕ21 ΘΕΡΑΠΕΥΤΩΝ ΛΟΓΟΥ1.380
 ΠΕ29 ΕΡΓΑΣΙΟΘΕΡΑΠΕΥΤΩΝ-ΕΡΓΟΘΕΡΑΠΕΥΤΩΝ426
 ΠΕ31 ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΟΥ: α)Ε.Π Τυφλών, β)στην κινητικότητα, προσ/ισμό & δεξιότητες , γ) Ν.Γ. Κωφών14
 ΠΕ30 ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ1.757
 ΠΕ22 ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ159

Στο πλαίσιο της Προκήρυξης 1ΕΑ/2019 του ΑΣΕΠ (ΦΕΚ 13/25-4-2019 Τεύχος Προκηρύξεων ΑΣΕΠ) για τη διαδικασία κατάταξης με σειρά προτεραιότητας υποψηφίων μελών Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού (Ε.Β.Π.) στην πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση, υποβλήθηκαν συνολικά 3.449αιτήσεις.

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *