Αρνητική γνωμοδότηση ΥΠΕΝ για τον θηριώδη Αιολικό Σταθμό στη Σκύρο

Άκρως θετική και καθοριστικής σημασίας εξέλιξη για την οριστική απαλλαγή της Σκύρου από τον βραχνά του Αιολικού Σταθμού των 294 MW αποτελεί η αρνητική γνωμοδότηση της αρμόδιας Διεύθυνσης Διαχείρισης Φυσικού Περιβάλλοντος και Βιοποικιλότητας (ΔΔΦΠΒ) του ΥΠΕΝ, που εκδόθηκε στις 12/4 και είναι δημόσια διαθέσιμη μέσω του Ηλεκτρονικού Περιβαλλοντικού μητρώου. Στη γνωμοδότηση αυτή τεκμηριώνεται αναλυτικά ότι οι επιπτώσεις του σχεδιαζόμενου έργου στο φυσικό περιβάλλον αναμένεται να είναι ιδιαίτερα σοβαρές και δεν επιδέχονται αντιστάθμισης. Μεταξύ άλλων, η γνωμοδότηση δίνει έμφαση:

  • Στις αναμενόμενες επιπτώσεις λόγω πρόσκρουσης στα σημαντικά αναπαραγόμενα αρπακτικά, όπως ο Μαυροπετρίτης και ο Σπιζαετός
  • Στις αναμενόμενες σοβαρές επιπτώσεις στα μεταναστευτικά πουλιά (η Σκύρος αποτελεί αποδεδειγμένα τμήμα σημαντικής μεταναστευτικής διαδρομής) και την πρόδηλη δημιουργία φραγμού από την εγκατάσταση των 57 ανεμογεννητριών σε όλο το νότιο τμήμα της και σε άξονα κάθετο στη μεταναστευτική διαδρομή
  • Στο γεγονός ότι η ενδεχόμενη υλοποίηση του έργου θα ακύρωνε de facto μεγάλο μέρος των αποτελεσμάτων των ευρωπαϊκών προγραμμάτων LIFE που έχουν υλοποιηθεί στην περιοχή για την προστασία της βιοποικιλότητας.

Η γνωμοδότηση της ΔΔΦΠΒ του ΥΠΕΝ ακολούθησε την -επίσης καθοριστική- αρνητική γνωμοδότηση του Οργανισμού Φυσικού Περιβάλλοντος και Κλιματικής Αλλαγής (Ο.ΦΥ.ΠΕ.Κ.Α), που διεξήγαγε τη δέουσα εκτίμηση των επιπτώσεων του έργου για την περιοχή NATURA 2000 του Κόχυλα και κατέληξε πως το έργο δύναται: α) να προκαλέσει καθυστέρηση ή να διακόψει την πρόοδο επίτευξης των στόχων διατήρησης της προστατευόμενης περιοχής, β) να ελαττώσει την έκταση ή να κατακερματίσει τους τύπους οικοτόπων της περιοχής, απειλώντας την ακεραιότητα της, γ) να μειώσει το μέγεθος του πληθυσμού των ειδών ή να επηρεάσει τον βαθμό διατήρησης των βιοτόπων τους, δ) να αλληλεπιδράσει με προβλεπόμενες ή αναμενόμενες φυσικές αλλαγές στην περιοχή.

Οι παραπάνω εξελίξεις πιστοποιούν την πάγια θέση της ΟΡΝΙΘΟΛΟΓΙΚΗΣ πως η σοβαρή και μόνιμη βλάβη που θα προκαλούνταν στη βιοποικιλότητα της περιοχής από την υλοποίηση του έργου θα ήταν αναπόφευκτη. Είναι, ωστόσο, ιδιαίτερα σημαντικό το ότι καταρρίπτεται εν τη γενέσει της η απόπειρα να εγκριθεί το έργο υπό το σχήμα της εφαρμογής αντισταθμιστικών μέτρων. Η βεβιασμένη αυτή απόπειρα, μάλιστα, οδήγησε τον φορέα του έργου και τον συνεργαζόμενο περιβαλλοντικό μελετητή σε ένα πρωτόγνωρο ατόπημα: να υποβάλλει προς έγκριση μία αποκαλούμενη «τεχνική μελέτη αντισταθμιστικών μέτρων» η οποία δεν είναι τίποτα παραπάνω από μία συρραφή από αναφορές προγραμμάτων LIFE, με τη χρήση εκτεταμένων αυτούσιων κειμένων και φωτογραφιών από τις οποίες έχουν επί τούτου αφαιρεθεί και τα ονόματα των φωτογράφων! Η επιχειρηματολογία που υιοθετείται στη γνωμοδότηση της ΔΔΦΠΒ καθιστά, φυσικά, άνευ αντικειμένου τη συγκεκριμένη «πρόταση», ωστόσο το περιστατικό αυτό είναι χαρακτηριστικό των πολύ συχνά αθέμιτων πρακτικών που χρησιμοποιούνται στην περιβαλλοντική αδειοδότηση.

Πηγή: Ελληνική Ορνιθολογική Εταιρεία

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *