Αποσπάσεις σε Ευρωπαϊκά σχολεία: Οι πίνακες μετά την εξέταση των ενστάσεων

1. Αριθ.  74281 /Η2 /16-6-2022 «Αλφαβητικός Πίνακας  κατάταξης εκπαιδευτικών με σκοπό την κάλυψη με απόσπαση θέσης κλάδου ΠΕ05 Γαλλικής  στο Ευρωπαϊκό Σχολείο Βρυξέλλες Ι Berkendael, μετά την εξέταση των υποβληθεισών ενστάσεων  (Αρ. Προκήρυξης 32097/Η2/22-3-2022»,

2. Αριθ. 74294 /Η2/16-6-2022   «Αλφαβητικός  Πίνακας  κατάταξης εκπαιδευτικών με σκοπό την κάλυψη με απόσπαση δύο θέσεων κλάδου ΠΕ06 Αγγλικής  στο Ευρωπαϊκό Σχολείο Βρυξέλλες Ι Berkendael , μετά την εξέταση των υποβληθεισών ενστάσεων  (Αρ. Προκήρυξης 32097/Η2/22-3-2022)» 

3. Αριθ. 74305/Η2/16-6-2022 «Αλφαβητικός Πίνακας  κατάταξης εκπαιδευτικών με σκοπό την κάλυψη με απόσπαση θέσης κλάδου ΠΕ60 Νηπιαγωγών  στο Ευρωπαϊκό Σχολείο Βρυξέλλες Ι Berkendael, μετά την εξέταση των υποβληθεισών ενστάσεων    (Αρ. Προκήρυξης 32097/Η2/22-3-2022)».

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *