ΑΠΘ-Τμήμα Φιλολογίας: 39η Συνάντηση Εργασίας (Μνήμη Μιχάλη Σετάτου)

Ο Τομέας Γλωσσολογίας του Τμήματος Φιλολογίας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης διοργανώνει την 39η Συνάντηση Εργασίας από τις 19 ως τις 21 Απριλίου 2018, η οποία είναι αφιερωμένη στη μνήμη του κορυφαίου Έλληνα γλωσσολόγου Μιχάλη Σετάτου (1929-2017).

Η απόφαση του Τομέα να αφιερώσει την 39η Συνάντηση Εργασίας στη μνήμη του Μιχάλη Σετάτου συνδέεται αφενός με την αποτίμηση της συνολικής προσφοράς του στη ελληνική γλωσσολογία, αφού γίνεται γενικά αποδεκτό ότι ο εκλιπών είναι ο εισηγητής της σύγχρονης γλωσσολογίας στη χώρα μας, και αφετέρου με την αναγνώριση του γεγονότος ότι ο Τομέας Γλωσσολογίας του Τμήματος Φιλολογίας του Α.Π.Θ., με το εύρος των αντικειμένων και την πολυφωνία που τον διακρίνει, είναι σε μεγάλο βαθμό δικό του δημιούργημα. Με δεδομένη την ευρύτητα των ενδιαφερόντων του εκλιπόντος, προσκαλούμε άρθρα που θα πραγματεύονται οποιαδήποτε θεματική της Γλωσσολογίας.

Όσοι/ες επιθυμούν να λάβουν μέρος στο συνέδριο με ανακοίνωση θα πρέπει να υποβάλουν τις περιλήψεις τους μέχρι τις 31/1/2018 και αποκλειστικά σε ηλεκτρονική μορφή, σε δύο αντίτυπα (ένα επώνυμο και ένα ανώνυμο), στη διεύθυνση amgl39@lit.auth.gr. Η ενημέρωση σχετικά με την αποδοχή των περιλήψεων θα γίνει μέχρι τις 20/2/2018. Τα κείμενα των περιλήψεων πρέπει να έχουν έκταση 400-500 λέξεις (μαζί με τη βιβλιογραφία) και να αποσταλούν σε μορφή word και pdf. Το ανώνυμο αρχείο να αποσταλεί χωρίς να υπάρχουν αυτοαναφορές στο κείμενο ή τη βιβλιογραφία ή, όπου αυτό κρίνεται απολύτως απαραίτητο, να δίνεται με την ένδειξη «Συγγραφέας» και τη χρονολογία δημοσίευσης.

Παρακαλούμε η περίληψη να πληροί τις παρακάτω προδιαγραφές:

γραμματοσειρά: Times New Roman 12pt 
διάστημα: μονό 
περιθώρια: όλα 3 εκ.
για το επώνυμο αρχείο: τίτλος, όνομα συγγραφέα, φορέας εργασίας, ηλεκτρονική διεύθυνση (κεντραρισμένα) 
για το ανώνυμο αρχείο: τίτλος (κεντραρισμένος)

Οι προφορικές ανακοινώσεις που θα γίνουν αποδεκτές δεν θα υπερβούν τις 80 και για κάθε μία θα διατεθούν 30 λεπτά (20 λεπτά παρουσίαση και 10 λεπτά συζήτηση). Επίσης, θα γίνουν δεκτές έως 20 αναρτημένες ανακοινώσεις (posters). Κατά την αποστολή της περίληψής σας, παρακαλούμε σημειώστε στο ηλεκτρονικό σας μήνυμα αν η ανακοίνωσή σας αφορά προφορική ή αναρτημένη ανακοίνωση, ή την προσυνεδριακή μεταπτυχιακή ημερίδα (βλ. παρακάτω).

Κάθε σύνεδρος έχει το δικαίωμα να συμμετάσχει μόνο με μία ανακοίνωση (ατομική ή ομαδική).

ΠΡΟΣΥΝΕΔΡΙΑΚΗ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΗΜΕΡΙΔΑ

Στις 19 Απριλίου 2018 θα πραγματοποιηθεί προσυνεδριακή μεταπτυχιακή ημερίδα. Καλούνται νέοι ερευνητές (Α´ και Β´ κύκλου μεταπτυχιακών σπουδών) να υποβάλουν την περίληψή τους σε οποιοδήποτε χώρο της Γλωσσολογίας. Δεν θα γίνουν δεκτά άρθρα που παρουσιάζουν μόνο βιβλιογραφική επισκόπηση. Όσα άρθρα γίνουν δεκτά για παρουσίαση μπορούν να υποβληθούν στη συνέχεια για δημοσίευση στα Πρακτικά. 

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ

Το δικαίωμα συμμετοχής έχει οριστεί στα 40 € και ειδικά για φοιτητές/τριες (σε προπτυχιακό ή μεταπτυχιακό επίπεδο) στα 20 €, και καταβάλλεται την ημέρα εγγραφής.

Πατήστε εδώ για να ανοίξετε το πρόγραμμα της εκδήλωσης 

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *