ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ – ΟΔΗΓΙΕΣ

Έχουν εκδοθεί διάφορες Υ.Α. που περιλαμβάνουν αναλυτικά προγράμματα ή οδηγίες για την διδασκαλία μεμονωμένων μαθημάτων η ομάδας μαθημάτων (Γενικής παιδείας, Τομέα, Ειδικότητας).

ΕΠΑΛ

ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑ ΟΔΗΓΙΕΣ 2016-2017

168781/Δ2/9-10-2017 ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑ ΓΕΛ και ΕΠΑΛ

177291/Δ2/20-10-2017 Θρησκευτικά οδηγίες 2017-2018 

ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ Α΄& Β΄ΤΑΞΗΣ (ΟΔΗΓΙΕΣ) 2016-2017

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ Α΄ Β΄και  Γ΄ ΤΑΞΗΣ(ΟΔΗΓΙΕΣ 2016-2017)

ΟΔΗΓΙΕΣ ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ Γ΄ΤΑΞΗ (ΠΕΡΙΕΧΕΤΑΙ ΣΤΗΝ ΥΑ ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΥΛΗΣ ΤΩΝ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΩΝ) 2016-2017

ΟΔΗΓΙΕΣ ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ (2002) 

ΑΓΓΛΙΚΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΩΝ (ΟΔΗΓΙΕΣ) 2016-2017

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΤΟΜΕΑ , ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΩΝ (ΟΔΗΓΙΕΣ) 2016-2017

ΝΑΥΤΙΚΗ ΤΕΧΝΗ Α΄ ΕΠΑΛ (ΟΔΗΓΙΕΣ) 2016-2017

ΓΕΩΠΟΝΙΑ ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ Α΄ ΤΑΞΗ (ΟΔΗΓΙΕΣ) 2016-2017

ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ Α΄ ΤΑΞΗ (ΟΔΗΓΙΕΣ) 2016-2017

ΑΡΧΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ Α΄ ΤΑΞΗ(ΟΔΗΓΙΕΣ) 2016-2017

ΑΡΧΕΣ ΓΡΑΜΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ Α΄  ΤΑΞΗ (ΟΔΗΓΙΕΣ )2016-2017

ΣΕΠ (ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ) 2015 

ΤΟΜΕΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ (ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ) 2016

ΤΟΜΕΑΣ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΤΕΧΝΩΝ Α΄ΚΑΙ Β΄ ΤΑΞΗ (ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ) 2016

ΤΟΜΕΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ (ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ) 2016 

ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ (ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ) 2016 

ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ (ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ) 2016 

ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ (ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ) 2016 

ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΩΝ ΤΕΧΝΩΝ Γ΄ ΤΑΞΗΣ (ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ) 2016 

ΒΙΒΛΙΑ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΕΠΑΛ 2017-2018

ΒΙΒΛΙΑ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΕΠΑΛ 2017-2018

Ύλη και οδηγίες για τα μαθήματα Γενικής Παιδείας Α΄, Β΄, Γ΄ τάξης 2017-2018

Ύλη και οδηγίες για τα μαθήματα πληροφορικής Γενικής Παιδείας, Τομέα και Ειδικοτήτων 2017-2018

Ύλη και οδηγίες για το μάθημα Αρχές Γραμμικού και Αρχιτεκτονικού Σχεδίου και τα μαθήματα του τομέα Δομικών έργων και των ειδικοτήτων 2017-2018

Ύλη και οδηγίες για το μάθημα Βασικές Αρχές Σύνθεσης και τα μαθήματα του τομέα Εφαρμοσμένων Τεχνών 2017-2018 

Ύλη και οδηγίες το μάθημα “Αγωγή Υγείας” Α΄ τάξης και για τα μαθήματα του τομέα Υγείας Πρόνοιας και Ευεξίας 2017-2018 

Ύλη και οδηγίες το μάθημα επιλογής “Αρχές Οικονομίας” Α΄ τάξης και τα μαθήματα του τομέα Διοίκησης και Οικονομίας 2017-2018 

Οδηγίες για την εξέταση του μαθήματος ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ στις ενδοσχολικές εξετάσεις ΕΠΑΛ 2017-2018 και στις τρεις τάξεις . 

Οδηγίες για την Εφαρμογή των ΩΠΣ των Αυτοτελών Ειδικών Τμημάτων και των Τμημάτων Συνδιδασκαλίας της Γ΄ τάξης Ημερήσιων ΕΠΑ.Λ. 2017-2018 
8ο Συνέδριο για την Πληροφορική στην εκπαίδευση

Ύλη και Οδηγίες για τη διδασκαλία των μαθημάτων ειδικότητας των ειδικοτήτων του Τομέα Μηχανολογίας της Δ΄τάξης Εσπερινού ΕΠΑΛ σχ. έτους 2017-2018 

Ύλη και Οδηγίες για τη διδασκαλία του μαθήματος ΑΡΧΕΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ και των μαθημάτων τομέα Μηχανολογίας και ειδικοτήτων Γ΄τάξης 2017-2018 

Έγκριση βοηθημάτων Γερμανικής 

Έγκριση βοηθημάτων Αγγλικής 

Έγκριση ανατύπωσης βιβλίων 

Ύλη και Οδηγίες διδασκαλίας των μαθημάτων ειδικοτήτων του Τομέα Εφαρμοσμένων Τεχνών της Γ΄ τάξης Ημερήσιου και Εσπερινού ΕΠΑ.Λ. και των Τομέων Εφαρμοσμένων Τεχνών και Βιομηχανικού Σχεδιασμού της Δ΄ τάξης Εσπερινού ΕΠΑ.Λ. σχ. έτους 2017-2018. 

Αναλυτικά προγράμματα οικονομίας και διοίκησης 2017-2018 

Ύλη και Οδηγίες για τη διδασκαλία των μαθημάτων ειδικότητας των ειδικοτήτων του Τομέα Ηλεκτρολογίας Ηλεκτρονικής και Αυτοματισμού για το σχ. έτος 2017-2018 

Ύλη και Οδηγίες για τη διδασκαλία των Τεχνολογικών-Επαγγελματικών μαθημάτων του Τομέα Ναυτιλιακών Επαγγελμάτων της Β΄ τάξης Ημερήσιου και Εσπερινού ΕΠΑ.Λ. σχ. έτους 2017-2018 

Ύλη και Οδηγίες για τη διδασκαλία των μαθημάτων ειδικοτήτων του Τομέα Ηλεκτρολογίας, Ηλεκτρονικής και Αυτοματισμού της Γ΄ τάξης Ημερήσιου και Εσπερινού ΕΠΑ.Λ. και της Δ΄ τάξης Εσπερινού ΕΠΑ.Λ. σχολικού έτους 2017-2018 

Ύλη και Οδηγίες για τη διδασκαλία των μαθημάτων ειδικότητας των ειδικοτήτων του Τομέα Ναυτιλιακών Επαγγελμάτων της Γ΄ τάξης Ημερήσιου και Εσπερινού ΕΠΑ.Λ. σχ. έτους 2017-2018 

Ύλη και Οδηγίες διδασκαλίας των μαθημάτων Προσανατολισμού της Α΄ τάξης Ημερήσιου και Εσπερινού ΕΠΑ.Λ. σχ. έτους 2018-2019 

1) Το υπ’ αριθ. Φ3/147788/Δ4/10-09-2018 έγγραφο με θέμα “Διδακτέα Ύλη και Οδηγίες για τη διδασκαλία μαθημάτων Γενικής Παιδείας της Α΄, Β΄ και Γ΄ τάξης Ημερήσιου και της Α΄, Β΄, Γ΄ και Δ΄ τάξης Εσπερινού ΕΠΑ.Λ. σχ. έτους 2018-2019”

2) Το υπ’ αριθ. Φ3/147806/Δ4/10-09-2018 έγγραφο με θέμα “Ύλη και Οδηγίες διδασκαλίας για το μάθημα Επιλογής «Αρχές Ηλεκτρολογίας και Ηλεκτρονικής» της Α΄ τάξης ΕΠΑ.Λ., τα Τεχνολογικά – Επαγγελματικά μαθήματα της Β΄ τάξης ΕΠΑ.Λ. του Τομέα Ηλεκτρολογίας, Ηλεκτρονικής και Αυτοματισμού και τα μαθήματα ειδικότητας των Ειδικοτήτων του Τομέα Ηλεκτρολογίας, Ηλεκτρονικής και Αυτοματισμού της Γ΄ τάξης Ημερήσιου και της Γ΄ και Δ΄ τάξης Εσπερινού ΕΠΑ.Λ. για το σχ. έτος 2018-2019

Διδακτέα Ύλη και Οδηγίες για τη διδασκαλία μαθημάτων Γενικής Παιδείας της Α΄, Β΄ και Γ΄ τάξης Ημερήσιου και της Α΄, Β΄, Γ΄ και Δ΄ τάξης Εσπερινού ΕΠΑ.Λ. σχ. έτους 2018-2019 

Ύλη και Οδηγίες διδασκαλίας για το μάθημα Επιλογής «Αρχές Μηχανολογίας» της Α΄ τάξης ΕΠΑ.Λ., τα Τεχνολογικά – Επαγγελματικά μαθήματα του Τομέα Μηχανολογίας της Β΄ τάξης ΕΠΑ.Λ. και τα μαθήματα ειδικότητας των Ειδικοτήτων του Τομέα Μηχανολογίας της Γ΄ τάξης Ημερήσιου και της Γ΄ και Δ΄ τάξης Εσπερινού ΕΠΑ.Λ. 

Ύλη και οδηγίες για τη διδασκαλία των μαθημάτων Γενικής Παιδείας «Πληροφορική» (Α΄ τάξης ΕΠΑ.Λ.) και «Εισαγωγή στις Αρχές της Επιστήμης των Η/Υ» (Β΄ και Γ΄ τάξης Ημερήσιου και Γ΄ και Δ΄ τάξης Εσπερινού ΕΠΑ.Λ.), των Τεχνολογικών-Επαγγελματικών μαθημάτων του Τομέα Πληροφορικής της Β΄ τάξης ΕΠΑ.Λ. και των μαθημάτων ειδικότητας των Ειδικοτήτων του Τομέα Πληροφορικής της Γ΄ τάξης Ημερήσιου και της Γ΄ και Δ΄ τάξης Εσπερινού ΕΠΑ.Λ. για το σχολικό έτος 2018-2019 

Οδηγίες διδασκαλίας των Πανελλαδικώς εξεταζόμενων μαθημάτων του Τομέα Ναυτιλιακών Επαγγελμάτων της Γ΄ τάξης Ημερήσιου και της Δ΄ τάξης Εσπερινού ΕΠΑ.Λ. για το σχ. έτος 2018-2019  

Συμπλήρωση της υπ΄ αριθμ. Φ2/198315/Δ4/16-11-2017 (Β΄ 4174) Υπουργικής Απόφασης περί των Αναλυτικών Προγραμμάτων Σπουδών των μαθημάτων του Τομέα Διοίκησης και Οικονομίας των ΕΠΑ.Λ. με το Πρόγραμμα Σπουδών της Ιταλικής και της Ισπανικής Γλώσσας του μαθήματος «Γαλλικά ή Γερμανικά ή Ιταλικά ή Ισπανικά» της ειδικότητας «Υπάλληλος Τουριστικών Επιχειρήσεων» της Γ΄ τάξης του Τομέα Διοίκησης και Οικονομίας των ΕΠΑ.Λ του ν.4386/2016 (Α΄ 83) 

Ύλη και Οδηγίες διδασκαλίας για το μάθημα Επιλογής «Ναυτιλιακές Γνώσεις» της Α΄ τάξης ΕΠΑ.Λ., τα Τεχνολογικά-Επαγγελματικά μαθήματα του Τομέα Ναυτιλιακών Επαγγελμάτων της Β΄ τάξης ΕΠΑ.Λ. και τα μαθήματα ειδικότητας των Ειδικοτήτων του Ναυτιλιακών Επαγγελμάτων της Γ΄ τάξης Ημερήσιου και της Γ΄ και Δ΄ τάξης Εσπερινού ΕΠΑ.Λ. για το σχ. έτος 2018-2019 

Διδακτέα ύλη Ναυτιλιακού Τομέα ΕΠΑΛ

2019-2020

  1. Ύλη και οδηγίες για τη διδασκαλία των μαθημάτων προσανατολισμού Α΄τάξης ημερήσιου και Εσπερινού ΕΠΑΛ
  2. Ύλη και οδηγίες για τη διδασκαλία του μαθήματος επιλογής Γεωπονία και αειφόρος ανάπτυξη και των μαθημάτων του Τομέα Γεωπονίας Τροφίμων και Περιβάλλοντος και των ειδικοτήτων
  3. Ύλη και οδηγίες για τη διδασκαλία μαθήματος Αρχές Ηλεκτρολογίας και Ηλεκτρονικής και των μαθημάτων του Τομέα Ηλεκτρολογίας Ηλεκτρονικής και Αυτοματισμού και των ειδικοτήτων
  4. Ύλη και οδηγίες για τη διδασκαλία του μαθήματος Αρχές Γραμμικού και Αρχιτεκτονικού Σχεδίου και του Τομέα Δομικών Έργων Δομημένου Περιβάλλοντος και Αρχιτεκτονικού Σχεδιασμού και των ειδικοτήτων
  5. Ύλη και οδηγίες για τη διδασκαλία του μαθήματος Αρχές Οικονομίας και των μαθημάτων του Τομέα Διοίκησης και Οικονομίας και των μαθημάτων των ειδικοτήτων
  6. Ύλη και οδηγίες για τη διδασκαλία του μαθήματος Αρχές Σύνθεσης και των μαθημάτων του Τομέα Εφαρμοσμένων τεχνών και των ειδικοτήτων
  7. Ύλη και οδηγίες για τη διδασκαλία των μαθημάτων γενικής παιδείας όλων των τάξεων Ημερήσιου και Εσπερινού ΕΠΑΛ
  8. Ύλη και οδηγίες για τη διδασκαλία των μαθημάτων του Τομέα Πληροφορικής και των ειδικοτήτων
  9. Ύλη και οδηγίες για τη διδασκαλία του μαθήματος Αγωγή Υγείας και των μαθημάτων του Τομέα Υγείας Πρόνοιας και Ευεξίας και των ειδικοτήτων
  10. Ύλη και Οδηγίες για τη διδασκαλία των Ξένων Γλωσσών ως μάθημα Γενικής Παιδείας και ως μάθημα Τομέα και Ειδικότητας των Ημερήσιων και Εσπερινών ΕΠΑ.Λ. σχ. έτους 2019-2020

2020-2021

Διδακτέα Ύλη και Οδηγίες για τη διδασκαλία των μαθημάτων Γενικής Παιδείας των Α΄, Β΄ και Γ΄ τάξεων Ημερήσιου και Εσπερινού ΕΠΑ.Λ. σχ. έτους 2020-2021

Ύλη και Οδηγίες διδασκαλίας των μαθημάτων του Τομέα Πληροφορικής

Ύλη και Οδηγίες διδασκαλίας των μαθημάτων του Τομέα Υγείας, Πρόνοιας και Ευεξίας

Διδακτέα ύλη και Οδηγίες διδασκαλίας για τα μαθήματα του Τομέα Ηλεκτρολογίας, Ηλεκτρονικής και Αυτοματισμού

Διδακτέα ύλη και Οδηγίες διδασκαλίας για τα μαθήματα του Τομέα Μηχανολογίας

Ύλη και Οδηγίες διδασκαλίας των μαθημάτων του Τομέα Γεωπονίας, Τροφίμων και Περιβάλλοντος

Διδακτέα ύλη και Οδηγίες διδασκαλίας των μαθημάτων του  τομέα Οικονομίας και Διοίκησης

Διδακτέα ύλη και Οδηγίες διδασκαλίας των μαθημάτων του τομέα Εφαρμοσμένων Τεχνών

Διδακτέα – Εξεταζόμενη ύλη του μαθήματος Επιλογής «Ναυτιλιακές Γνώσεις» της Α΄ τάξης ΕΠΑ.Λ., των Τεχνολογικών – Επαγγελματικών μαθημάτων της Β΄ τάξης ΕΠΑ.Λ. και των μαθημάτων ειδικότητας των Ειδικοτήτων του Τομέα Ναυτιλιακών Επαγγελμάτων της Γ΄ τάξης Ημερήσιου και Εσπερινού ΕΠΑ.Λ. σχ. έτους 2020-2021

2021-2022

Διδακτέα Ύλη και Οδηγίες για τη διδασκαλία των μαθημάτων Γενικής Παιδείας των Α΄, Β΄ και Γ΄ τάξεων Ημερήσιου και Εσπερινού ΕΠΑ.Λ. σχ. έτους 2021-2022, εκδόθηκε από το ΥΠΑΙΘ

Ύλη και Οδηγίες διδασκαλίας για το μάθημα Επιλογής «Αρχές Γραμμικού και Αρχιτεκτονικού Σχεδίου» της Α’ τάξης ΕΠΑ.Λ., τα Τεχνολογικά-Επαγγελματικά μαθήματα του Τομέα Δομικών Έργων, Δομημένου Περιβάλλοντος και Αρχιτεκτονικού Σχεδιασμού της Β’ τάξης ΕΠΑ.Λ. και τα μαθήματα ειδικότητας της Ειδικότητας «Τεχνικός Δομικών Έργων και Γεωπληροφορικής»

Ύλη και οδηγίες διδασκαλίας του τομέα Εφαρμοσμένων Τεχνών

Ύλη και οδηγίες διδασκαλίας του τομέα Διοίκησης και Οικονομίας

Ύλη και οδηγίες διδασκαλίας του τομέα ΜηχανολογίαςΎλη και οδηγίες διδασκαλίας του τομέα Γεωπονίας, τροφίμων και περιβάλλοντος 

Καθορισμός των γραπτώς εξεταζόμενων μαθήματων της Α΄ τάξης. Εξεταστέα ύλη. Τρόπος αξιολόγησης

2022/2023

ΓΥΜΝΑΣΙΟ – ΓΕΛ 

ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑ ΟΔΗΓΙΕΣ 2016-2017

168781/Δ2/9-10-2017 ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑ ΓΕΛ και ΕΠΑΛ

177291/Δ2/20-10-2017 Θρησκευτικά οδηγίες 2017-2018 

Έγκριση βοηθημάτων Γερμανικής 

Έγκριση βοηθημάτων Αγγλικής 

Έγκριση ανατύπωσης βιβλίων 

Οδηγίες για τη διδασκαλία των μαθημάτων Καλλιτεχνική Παιδεία (Εικαστικά – Στοιχεία Θεατρολογίας – Μουσική), Ιστορία της Τέχνης, Ελεύθερο Σχέδιο και Γραμμικό Σχέδιο στο Γενικό Λύκειο για το σχολικό έτος 2018 – 2019 

Οδηγίες για τη διδασκαλία του διδακτικού αντικειμένου/μαθήματος: Πολιτισμός και Δραστηριότητες (Καλλιτεχνικά – Μουσική) στο Γυμνάσιο για το σχολικό έτος 2018 – 2019 

Oδηγίες για τη διδασκαλία της Βιολογίας και της Χημείας Γενικής Παιδείας Β ́ τάξης Εσπερινού Γενικού Λυκείου για το σχολικό έτος 2018 – 2019

Οδηγίες για τη διδασκαλία των ξένων γλωσσών στο Γυμνάσιο για το σχολικό έτος 2018 – 2019 

Σύνθετες δημιουργικές εργασίες για το Γυμνάσιο – Οδηγίες

Πατήστε εδώ για να ανοίξετε τo σχετικό έγγραφο 

Πατήστε εδώ για να ανοίξετε τις οδηγίες (9502/Δ2/19-01-2017) 

Πατήστε εδώ για να ανοίξετε το σχετικό παράρτημα 

Δημιουργικές Εργασίες στο ΓΕΛ

http://iep.edu.gr/el/component/k2/content/37-synthetikes-ergasies.

Πατήστε εδώ για να ανοίξετε το πρόγραμμα σπουδών στα Αρχαία Ελληνικά και την Βιολογία

Πατήστε εδώ για να ανοίξετε το πρόγραμμα σπουδών στην Ιστορία και την Οικονομία

Πατήστε εδώ για να ανοίξετε το πρόγραμμα σπουδών στην Κοινωνιολογία

Πατήστε εδώ για να ανοίξετε το πρόγραμμα σπουδών στα Μαθηματικά

Πατήστε εδώ για να ανοίξετε το πρόγραμμα σπουδών στη Νεοελληνική Γλώσσα και Λογοτεχνία

Πατήστε εδώ για να ανοίξετε το πρόγραμμα σπουδών στην Ιστορία και την Φυσική

Πατήστε εδώ για να ανοίξετε το πρόγραμμα σπουδών στην Χημεία

Πατήστε εδώ για να ανοίξετε το πρόγραμμα σπουδών στην Πληροφορική

2020-2021

Πληροφορική Ημερήσιου Γυμνασίου: Διδακτέα ύλη, Διδακτικό υλικό, Οδηγίες διδασκαλίας

Πληροφορική Εσπερινού Γυμνασίου: Διδακτέα ύλη, Διδακτικό υλικό, Οδηγίες διδασκαλίας

Εφαρμογές πληροφορικής Α΄ΓΕΛ

Εισαγωγή στην επιστήμη των Η/Υ Β΄ΓΕΛ

Οδηγίες για τη διδασκαλία των μαθημάτων της Αρχαίας Ελληνικής Γλώσσας και Γραμματείας και της Νεοελληνικής Γλώσσας και Γραμματείας του Ημερησίου και του Εσπερινού Γυμνασίου για το σχολικό έτος 2020-2021

Οδηγίες για τη διδασκαλία των μαθημάτων της Φυσικής, της Χημείας και της Βιολογίας του Ημερησίου και του Εσπερινού Γυμνασίου για το σχολικό έτος 2020-2021

Οδηγίες για τη διδασκαλία του μαθήματος Τεχνολογία του Ημερησίου και του Εσπερινού Γυμνασίου για το σχολικό έτος 2020-2021

Οδηγίες για τη διδασκαλία του μαθήματος Ιστορία του Ημερησίου και του Εσπερινού Γυμνασίου για το σχολικό έτος 2020-2021

Οδηγίες για τη διδασκαλία του μαθήματος της Γεωλογίας – Γεωγραφίας του Ημερησίου και του Εσπερινού Γυμνασίου και του μαθήματος της Τεχνολογίας του Ημερησίου Γυμνασίου για το σχολικό έτος 2020-2021

Οδηγίες για τη διδασκαλία των μαθημάτων της Οικιακής Οικονομίας, της Κοινωνικής και Πολιτικής Αγωγής, της Φυσικής Αγωγής, και των Θρησκευτικών του Ημερησίου και του Εσπερινού Γυμνασίου για το σχολικό έτος 2020_2021

Εξεταστέα ύλη για τα μαθήματα της Α΄ τάξης Γενικού Λυκείου που εξετάζονται γραπτώς στις προαγωγικές εξετάσεις για το έτος σχολικό έτος 2020 – 2021

Πληροφορική Προσανατολισμού Γ’ τάξης ΓΕΛ: Διδακτέα ύλη και Οδηγίες διδασκαλίας

Ύλη και οδηγίες για τη διδασκαλία των μαθημάτων των Φυσικών Επιστημών (Φυσικής, Χημείας, Βιολογίας) στις Α΄, Β΄ και Γ τάξεις Γενικού Λυκείου για το σχολικό έτος 2020 – 2021

ΔΙΔΑΚΤΕΑ ΥΛΗ ΚΑΙ ΟΔΗΓΙΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΓΙΑ ΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΤΩΝ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΩΝ, ΤΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ, ΤΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΑΤΑ ΤΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2020-2021

Ύλη και Οδηγίες για τη διδασκαλία των μαθημάτων της Ελληνικής Γλώσσας, της Ιστορίας, των
Λατινικών και της Φιλοσοφίας Ημερησίου και Εσπερινού Γενικού Λυκείου για το σχολικό έτος
2020-2021

Ενδεικτική διδακτική πρόταση για το μάθημα των Λατινικών της Ομάδας Προσανατολισμού Ανθρωπιστικών Σπουδών της Β’ τάξης Ημερησίου και Εσπερινού Γενικού Λυκείου για το σχολικό έτος 2020-2021

Οδηγίες διδασκαλίας, επιπρόσθετο διδακτικό υλικό και ύλη του μαθήματος «Εφαρμογές Πληροφορικής» της Α’ τάξης Μουσικού Γενικού Λυκείου κατά το σχολικό έτος 2020-2021

Οδηγίες για τη διδασκαλία των μαθημάτων των Ξένων Γλωσσών (Αγγλικών, Γαλλικών, Γερμανικών) Ημερησίου και Εσπερινού Γενικού Λυκείου για το σχολικό έτος 2020-2021

Οδηγίες για τη διδασκαλία των μαθημάτων Γενικής Παιδείας «Νέα Ελληνικά», «Ιστορία», «Φυσική» και «Χημεία» της Α΄ τάξης Ημερήσιων και Εσπερινών ΕΠΑ.Λ. και της Α’ τάξης των Λυκείων των ΕΝ.Ε.Ε.ΓΥ-Λ. σχ. έτους 2020-2021

2021-22

Οδηγίες για τη διδασκαλία του μαθήματος της Τεχνολογίας του Ημερησίου Γυμνασίου για το
σχολικό έτος 2021-2022

Ύλη και Οδηγίες διδασκαλίας των Μαθηματικών Γενικής Παιδείας (το διδάσκονται οι μαθητές που επιλέγουν την Ομάδα Προσανατολισμού Ανθρωπιστικών Σπουδών)

Ύλη και Οδηγίες διδασκαλίας των Μαθηματικών Ομάδων Προσανατολισμού της Γ΄ τάξης Ημερησίου και Εσπερινού Γενικού Λυκείου «Μαθηματικά – Β΄ μέρος» Γ΄ Γενικού Λυκείου για το σχολικό έτος 2021–2022.

Ύλη και Οδηγίες διδασκαλίας Μαθηματικών Ομάδας Προσανατολισμού Θετικών Σπουδών Β΄ τάξης Γενικού Λυκείου για το σχολικό έτος 2021–2022.

Ύλη και Οδηγίες διδασκαλίας για το μάθημα της ξένης γλώσσας Γενικού Λυκείου για το σχολικό έτος 2021–2022.

Ύλη και Οδηγίες διδασκαλίας Άλγεβρας της Α΄ τάξης Γενικού Λυκείου για το σχολικό έτος 2021–2022

Ύλη και Οδηγίες διδασκαλίας Άλγεβρας της Β΄ τάξης Γενικού Λυκείου για το σχολικό έτος 2021–2022

Ύλη και Οδηγίες διδασκαλίας Γεωμετρίας της Α΄ τάξης Γενικού Λυκείου για το σχολικό έτος 2021–2022

Ύλη και Οδηγίες διδασκαλίας Γεωμετρίας της Β΄ τάξης Γενικού Λυκείου για το σχολικό έτος 2021–2022

Ύλη και Οδηγίες διδασκαλίας Ιστορίας Γενικού Λυκείου για το σχολικό έτος 2021–2022

Ύλη και Οδηγίες διδασκαλίας για το πανελλαδικά εξεταζόμενο μάθημα ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ της Γ΄ τάξης ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ και ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ Γενικού Λυκείου.

Ύλη και οδηγίες διδασκαλίας Χημείας της A΄ τάξης Ημερήσιου και Εσπερινού Γενικού Λυκείου για το σχολικό έτος 2021-2022

Ύλη και οδηγίες διδασκαλίας Χημείας Γενικής Παιδείας της Β΄ τάξης των Γενικών Λυκείων για το σχολικό έτος 2021-2022

Ύλη και οδηγίες διδασκαλίας Χημείας της Γ΄ τάξης Ημερησίου και Εσπερινού Γενικού Λυκείου για το σχολικό έτος 2021–2022

Ύλη και οδηγίες διδασκαλίας Βιολογίας της A΄ τάξης Ημερήσιου και Εσπερινού Γενικού Λυκείου για το σχολικό έτος 2021-2022

Ύλη και οδηγίες διδασκαλίας Βιολογίας της Β΄ τάξης Ημερήσιου και Εσπερινού Γενικού Λυκείου για το σχολικό έτος 2021-2022

Ύλη και οδηγίες διδασκαλίας Βιολογίας της Γ΄ τάξης Ημερήσιου και Εσπερινού Γενικού Λυκείου για το σχολικό έτος 2021-2022

Διδακτέα ύλη και Οδηγίες για τη διδασκαλία του μαθήματος της Εισαγωγής στις Αρχές της Επιστήμης των Η/Υ του Ημερησίου Γενικού Λυκείου για το σχολικό έτος 2021-2022.

Διδακτέα ύλη και Οδηγίες για τη διδασκαλία του μαθήματος των Εφαρμογών Πληροφορικής του Μουσικού Λυκείου για το σχολικό έτος 2021-2022.

Διδακτέα ύλη και Οδηγίες για τη διδασκαλία του μαθήματος των Εφαρμογών Πληροφορικής του Ημερησίου και του Εσπερινού Γενικού Λυκείου για το σχολικό έτος 2021-2022

Πρόγραμμα Σπουδών του μαθήματος των Θρησκευτικών των Α΄, Β΄ και Γ΄ τάξεων Γυμνασίου

Πρόγραμμα Σπουδών του μαθήματος της Νεοελληνικής Γλώσσας των Α’, Β’ και Γ’ τάξεων Γυμνασίου.

 Πρόγραμμα Σπουδών του μαθήματος της Λογοτεχνίας των Α΄, Β΄ και Γ΄ τάξεων Γυμνασίου

Πρόγραμμα Σπουδών του μαθήματος της Οικιακής Οικονομίας της Α΄ τάξης Γυμνασίου

Πρόγραμμα Σπουδών του μαθήματος της Τεχνολογίας των Α΄, Β΄ και Γ΄ τάξεων Γυμνασίου

Πρόγραμμα Σπουδών του μαθήματος της Ιστορίας των Α΄, Β΄ και Γ΄ τάξεων Γενικού Λυκείου

Πρόγραμμα Σπουδών του μαθήματος της Βιολογίας των Α΄, Β΄ και Γ΄ τάξεων Γυμνασίου

Πρόγραμμα Σπουδών του μαθήματος της Κοινωνικής και Πολιτικής Αγωγής της Γ΄ τάξης Γυμνασίου

Πρόγραμμα Σπουδών του μαθήματος της Αρχαίας Ελληνικής Γλώσσας και Γραμματείας των Α΄,
Β΄ και Γ΄ τάξεων Γυμνασίου

Πρόγραμμα Σπουδών του μαθήματος της Ιστορίας των Α΄, Β΄ και Γ΄ τάξεων Γυμνασίου

Πρόγραμμα Σπουδών του μαθήματος των Μαθηματικών των Α΄, Β΄ και Γ΄ τάξεων Γυμνασίου

Πρόγραμμα Σπουδών του μαθήματος των Θρησκευτικών των Α΄, Β΄ και Γ΄ τάξεων Γενικού Λυκείου

Πρόγραμμα Σπουδών του μαθήματος της Νεοελληνικής Γλώσσας των Α΄, Β΄ και Γ΄ τάξεων
Γενικού Λυκείου

Πρόγραμμα Σπουδών του μαθήματος της Κοινωνικής και Πολιτικής Αγωγής της Α΄ τάξης Γενικού
Λυκείου

Πρόγραμμα Σπουδών του μαθήματος της Μουσικής των Α΄, Β΄ και Γ΄ τάξεων Γυμνασίου

Πρόγραμμα Σπουδών του μαθήματος της Πληροφορικής των Α΄, Β΄ και Γ΄ τάξεων Γενικού Λυκείου

Πρόγραμμα Σπουδών (μεταβατικό) του μαθήματος της Φυσικής της Ομάδας Προσανατολισμού Θετικών Σπουδών και Σπουδών Υγείας της Γ’ τάξης Γενικού Λυκείου εκδόθηκε από το ΥΠΑΙΘ

Πρόγραμμα σπουδών του μαθήματος Οικονομική Επιστήμη Γ΄ ΓΕΛ

2022-23

Πρόγραμμα Σπουδών του μαθήματος της Αρχαίας Ελληνικής Γλώσσας και Γραμματείας των Α’, Β’ και Γ’ τάξεων Γενικού Λυκείου

Πρόγραμμα Σπουδών του μαθήματος της Λογοτεχνίας των Α’, Β’ και Γ’ τάξεων Γυμνασίου.

Πρόγραμμα Σπουδών του μαθήματος της Νεοελληνικής Γλώσσας των Α’, Β’ και Γ’ τάξεων Γυμνασίου.

Πρόγραμμα σπουδών στο μάθημα Ιστορία Γυμνασίου

Πρόγραμμα σπουδών στο μάθημα Μαθηματικά Γυμνασίου

Πρόγραμμα σπουδών στο μάθημα Φυσική Αγωγή Γυμνασίου

Πρόγραμμα σπουδών στο μάθημα Κοινωνική και Πολιτική Αγωγή Γ΄ Γυμνασίου

Οδηγίες για τη διδασκαλία του μαθήματος της Φυσικής του Ημερησίου και του Εσπερινού Γενικού Λυκείου για το σχολικό έτος 2022-2023.
Οδηγίες για τη διδασκαλία του μαθήματος της Βιολογίας Α τάξης του Ημερησίου και του Εσπερινού Γενικού Λυκείου για το σχολικό έτος 2022-2023.
Οδηγίες για τη διδασκαλία του μαθήματος της Βιολογίας Β τάξης του Ημερησίου και του Εσπερινού Γενικού Λυκείου για το σχολικό έτος 2022-2023.
Οδηγίες για τη διδασκαλία του μαθήματος της Βιολογίας προσανατολισμού της Γ τάξης του Ημερησίου και του Εσπερινού Γενικού Λυκείου για το σχολικό έτος 2022-2023.
Οδηγίες για τη διδασκαλία του μαθήματος της Χημείας Α τάξης του Ημερησίου και του Εσπερινού Γενικού Λυκείου για το σχολικό έτος 2022-2023.
Οδηγίες για τη διδασκαλία του μαθήματος της Χημείας Β τάξης του Ημερησίου και του Εσπερινού Γενικού Λυκείου για το σχολικό έτος 2022-2023.
Οδηγίες για τη διδασκαλία του μαθήματος της Χημείας προσανατολισμού γ τάξης του Ημερησίου και του Εσπερινού Γενικού Λυκείου για το σχολικό έτος 2022-2023.
Οδηγίες για τη διδασκαλία του μαθήματος της Πληροφορικής της Ομάδας Προσανατολισμού Σπουδών Οικονομίας και Πληροφορικής της Γ’ τάξης του Ημερησίου και του Εσπερινού Γενικού Λυκείου για το σχολικό έτος 2022-2023.
Οδηγίες για τη διδασκαλία του μαθήματος της Εισαγωγής στις Αρχές της Επιστήμης των Η/Υ της Β’ τάξης του Ημερησίου Γενικού Λυκείου για το σχολικό έτος 2022-2023.
Οδηγίες για τη διδασκαλία του μαθήματος των Εφαρμογών Πληροφορικής της Α’ τάξης του Ημερησίου και του Εσπερινού Γενικού Λυκείου για το σχολικό έτος 2022-2023.

Πρόγραμμα σπουδών στο μάθημα Ιστορία 2023 ΦΕΚ

Πρόγραμμα σπουδών στο μάθημα Βιολογία 2023 ΦΕΚ

Πρόγραμμα σπουδών στο μάθημα Φιλοσοφία 2023 ΦΕΚ

Πρόγραμμα σπουδών στο μάθημα Ξένες Γλώσσες 2023 ΦΕΚ

Πρόγραμμα σπουδών στο μάθημα Κοινωνική και Πολιτική Αγωγή 2023 ΦΕΚ

Δημοτικό

2021-22

2023-24

Οδηγίες διδασκαλίας του μαθήματος Γλώσσα στο Δημοτικό για το σχ. έτος 2023/24.

Οδηγίες διδασκαλίας του μαθήματος Τεχνολογία στο Δημοτικό για το σχ. έτος 2023/24

Οδηγίες διδασκαλίας του μαθήματος Αισθητική αγωγή στο Δημοτικό για το σχ. έτος 2023/24

Οδηγίες διδασκαλίας του μαθήματος Ξένες γλώσσες στο Δημοτικό για το σχ. έτος 2023/24