Αναλυτικά προγράμματα Σπουδών του μαθήματος “Αρχές Οικονομίας” Α΄τάξης και των μαθημάτων ειδικότητας Β΄ και Γ΄ τάξης του τομέα Οικονομίας και Διοίκησης των ΕΠΑΛ

Εκδόθηκε Υ.Α. με αρ. Αριθμ.Φ2/198315/Δ4/30-11-2017  ΦΕΚ 4174 Τ. Β΄μέσω της οποίας καθορίζονται τα  αναλυτικά Προγράμματα Σπουδών του μαθήματος επιλογής «Αρχές Οικονομίας» της Α΄ τάξης, των Τεχνολογικών-Επαγγελματικών μαθημάτων του Τομέα Διοίκησης και Οικονομίας της Β΄ τάξης και των μαθημάτων ειδικότητας των ειδικοτήτων του Τομέα Διοίκησης και Οικονομίας της Γ΄ τάξης των ΕΠΑ.Λ. του ν.4386/2016 (Α΄ 83).

Πατήστε εδώ για να ανοίξετε την Υ.Α 

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *