Ανακοίνωση του ΙΝ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ.

Ανακοίνωση την οποία υπογράφει ο πρόεδρος του  Δ.Σ. του  ΙΝΕΔΙΒΙΜ Δημήτρης Ζέρβας αναρτήθηκε στην ιστοσελίδα του ΥΠΠΕΘ. Μέσω της ανακοίνωσης, και μετά την συνάντηση του με τους εκπροσώπους των συλλόγων των οικοτρόφων ΝΦΕΕΜΠ, ΦΕΑ, ΦΕΠΑ και την επίδοση του κειμένου των αιτημάτων, ο Πρόεδρος του Δ.Σ. του  ΙΝ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ. δηλώνει και δεσμεύεται για τα παρακάτω με συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα:

ΦΕΠΑ

  • Τα θέματα της ανακαίνισης της Β’ ΦΕΠΑ και της ολοκληρωτικής ανακαίνισης του λεβητοστασίου Α ΦΕΠΑ, όπως επίσης και ο φωτισμός στο περιβάλλοντα χώρο των κτιρίων αφορούν αποτελούν αντικείμενο των αρμοδιοτήτων του ΕΚΠΑ. Εφόσον αποσταλούν ολοκληρωμένες μελέτες-προδιαγραφές από το ΕΚΠΑ το ΙΝΕΔΙΒΙΜ δεσμεύεται για την προώθηση και την υλοποίηση τους.
  • Όσον αφορά τα πλυντήρια και την απεντόμωση, ολοκληρώνεται άμεσα ο σχετικός διαγωνισμός και οι διαδικασίες από το ΙΝΕΔΙΒΙΜ.
  • Η ενίσχυση προσωπικού για την υποστήριξη της καθημερινής συντήρησης (μικροεργασίες) και λειτουργίας των εγκαταστάσεων των Εστιών ΦΕΠΑ, ΦΕΕΜΠ, ΝΕΕΜΠ, ΦΕΑ θα ξεκινήσει άμεσα. Το αργότερο μέχρι αύριο θα έχει ολοκληρωθεί η σχετική διαδικασία.

ΦΕΑ

  • Το ΙΝΕΔΙΒΙΜ δεσμεύεται ότι εφόσον τα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα (ΟΠΑ, ΠΑΝΤΕΙΟΣ κτλ) αποστείλουν ανάθεση για τη σίτιση των οικοτρόφων της ΦΕΑ, θα ενεργοποιήσει το εστιατόριο της ΦΕΑ για τους οικότροφους της.
  • Όπως ήδη έχει ανακοινώσει ο υπουργός Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων σε συνεργασία με το ΙΝΕΔΙΒΙΜ, όλες οι Φοιτητικές Εστίες σύντομα θα αποκτήσουν Wi-Fi
  • Όσον αφορά τις σωληνώσεις νερού, η διαδικασία αποκατάστασης τους προωθείται κατά προτεραιότητα από το ΙΝΕΔΙΒΙΜ στα πλαίσια των δυνατοτήτων του. Εκπονείται η σχετική μελέτη η οποία θα δημοπρατηθεί εντός ευλόγου χρονικού διαστήματος (προγραμματίζεται η δημοπράτηση μέχρι το Πάσχα) , η οποία αφορά προϋπολογισμό άνω των 100.000 Ευρώ.
  • Η συνολική ανακαίνιση της Εστίας (ιδιοκτησία του ΙΝΕΔΙΒΙΜ) προγραμματίζεται μετά την μελέτη ενεργειακής αναβάθμισης και επιθεώρησης των κτιρίων η οποία βρίσκεται σε εξέλιξη.
  • Τα σχετικά κονδύλια για τον εξοπλισμό των κοινοχρήστων χώρων θα εγκριθούν άμεσα μετά την υποβολή των σχετικών αιτημάτων
  • Τα σχετικά κονδύλια για τη μουσική ομάδα θα εξεταστούν στα πλαίσια των αρμοδιοτήτων και των δυνατοτήτων του ΙΝΕΔΙΒΙΜ

ΝΦΕΕΜΠ

  • Το ΙΝΕΔΙΒΙΜ προωθεί τα σχετικά αιτήματα επισκευών / συντηρήσεων στα πλαίσια των δυνατοτήτων του, ενώ τα θέματα ευρύτερων παρεμβάσεων θα συζητηθούν σε προγραμματισμένη συνάντηση με τις πρυτανικές Αρχές του ΕΜΠ (Παρασκευή 26/01/2018). Η συντήρηση θα εγκριθεί ως ανωτέρω. Η επίλυση των προβλημάτων και τον εξοπλισμό των κοινοχρήστων χώρων θα εγκριθούν μετά την υποβολή των σχετικών αιτημάτων.

Επισημαίνεται ότι μετά από την 40ήμερη κατάληψη του ΙΝΕΔΙΒΙΜ, η διοίκηση και οι υπάλληλοι του καταβάλλουν προσπάθειες τόσο για την επίλυση των προβλημάτων και των επειγόντων που είχαν προκύψει κατά τη διάρκεια της όσο και μετά από αυτή. Στα πλαίσια των επειγόντων και των δυνατοτήτων του ΙΝΕΔΙΒΙΜ, γίνεται προσπάθεια επίλυσης των προβλημάτων που έχουν ανακύψει και παραμένουν.

Θα πρέπει επίσης να επισημανθεί ότι το ΙΝΕΔΙΒΙΜ έχει αρμοδιότητα μόνο ως προς την οικονομική διαχείριση των Εστιών. Ακολούθως, είναι αυτονόητο ότι για την αποκατάσταση των δυσλειτουργιών των Εστιών κυρίαρχο ρόλο έχουν τα οικεία Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα, χωρίς την συνδρομή των οποίων δεν είναι εφικτή η σύντομη αποκατάσταση των δυσλειτουργιών αυτών.

Επίσης με την επιστολή αυτή, το ΙΝΕΔΙΒΙΜ αναγνωρίζει τα προβλήματα και τις δυσλειτουργίες, τα εύλογα και αντικειμενικά αιτήματα των φοιτητών και αγωνίζεται για την επίλυση αυτών. Είναι όμως ανθρωπίνως αδύνατο χρόνιες παθογένειες να επιλυθούν σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα.

Τονίζεται ότι εκτός από την φοιτητική μέριμνα, το ΙΝΕΔΙΒΙΜ έχει την ευθύνη όλων των Σχολείων Δεύτερης Ευκαιρίας (ΣΔΕ) και εντός των καταστημάτων κράτησης, των Δημοσίων Ινστιτούτων Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΔΙΕΚ), του Erasmus+, τις Δομές Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Προσφύγων και άλλων δραστηριοτήτων, οι οποίες δεν μπορούν να υλοποιούνται υπό τις υπάρχουσες συνθήκες.

Πατήστε εδώ για να ανοίξετε την ανακοίνωση 

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *