Αμοιβές επιμορφωτών εκπαιδευτικών και εποπτών των προπαρασκευαστικών προγραμμάτων για τη διαδικασία Πιστοποίησης Μαθητείας

Με ΚΥΑ των Υπουργών Οικονομίας και Παιδείας καθορίζεται η  αποζημίωση των επιμορφωτών εκπαιδευτικών και των εποπτών  που μπορούν να απασχολούνται στο Προπαρασκευαστικό Πρόγραμμα Πιστοποίησης των αποφοίτων του Μεταλυκειακού έτους -Τάξη Μαθητείας.

1. Η αποζημίωση των επιμορφωτών εκπαιδευτικών που μπορούν να απασχολούνται στο
Προπαρασκευαστικό Πρόγραμμα Πιστοποίησης των αποφοίτων του Μεταλυκειακού έτους -Τάξη Μαθητείας, σύμφωνα με την υπ’ αρ Φ11/97153/Δ4/13-06-2018 υπουργική απόφαση (ΦΕΚ 2230/τ.Β’/14-06-2018), ορίζεται  στο ποσό των 20,00 ευρώ ανά διδακτική ώρα.
2. Η αποζημίωση των εποπτών της σχολική μονάδας στην οποία υλοποιείται το Προπαρασκευαστικό Πρόγραμμα Πιστοποίησης των αποφοίτων του Μεταλυκειακού έτους -Τάξη Μαθητείας, σύμφωνα με την υπ’ αρ Φ11/97153/Δ4/13-06-2018 ΥΑ (ΦΕΚ 2230 τ.Β’/ 14-06-2018), ορίζεται στο ποσό των 30,00 ευρώ ανά ημέρα.

Πατήστε εδώ για να ανοίξετε την σχετική ΚΥΑ 

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *