Ακαδημία Επιχειρηματικότητας: Εβδομαδιαίο σεμινάριο Flipped Classroom (Αντεστραμμένη τάξη) 11 έως τις 17 Μαρτίου

Η Αθήνα θα φιλοξενήσει το Μάρτιο ένα εβδομαδιαίο εκπαιδευτικό σεμινάριο σχετικά με τη μέθοδο διδασκαλίας Flipped Classroom, ένα πρόγραμμα της ΕΕ που θα συγκεντρώνει καθηγητές από πέντε χώρες για μελλοντικές μεθόδους διδασκαλίας.

Η αντίστροφη τάξη (Flipped Classroom στα Αγγλικά) είναι ένα νέο παιδαγωγικό μοντέλο σύμφωνα με το οποίο ο παραδοσιακός τρόπος διδασκαλίας (μάθημα στο σχολείο – εργασίες στο σπίτι) αντιστρέφεται σε (μάθημα στο σπίτι – εργασίες στο σχολείο).

Η μέθοδος Flipped Classroom είναι μια πειραματική νέα τεχνική διδασκαλίας, παρόμοια με εκείνη που υιοθετήθηκε στις χώρες της Βόρειας Ευρώπης, που επιτρέπει τον διαφορετικό ρυθμό εκμάθησης μεταξύ των μαθητών χρησιμοποιώντας βίντεο και ηλεκτρονικά υλικά. Το πρόγραμμα χρηματοδοτήθηκε από το πρόγραμμα Erasmus + της ΕΕ.

Το εργοστάσιο Glocal Factory της Ιταλίας θα διοργανώσει την εκπαίδευση στο AKEP ( Tsiller 61, Athens ) στα αγγλικά. Δώδεκα εκπαιδευτικοί θα παρακολουθήσουν από πέντε ευρωπαϊκές χώρες (Ισπανία, Νορβηγία, Πολωνία, Κροατία και Ρουμανία).

Έλληνες καθηγητές και εκπαιδευτές μπορούν επίσης να λάβουν μέρος στην πορεία που διεξάγεται από τις 11 έως τις 17 Μαρτίου με έκπτωση 200 ευρώ ανά άτομο. Υπάρχει περιορισμένος αριθμός θέσεων.

Το Glocal Factory επέλεξε την Αθήνα από τον κατάλογο των ευρωπαϊκών πρωτευουσών για την εκπαίδευση μετά την επιτυχή δοκιμή της μεθόδου στα σχολεία της ελληνικής πρωτεύουσας.

“Η εκπαίδευση είναι από τις περιοχές που αλλάζουν γρήγορα καθώς εξελίσσονται οι τεχνολογίες και αυτή η μέθοδος λαμβάνει αυτό υπόψη. Το πρόγραμμα Flipped Classroom μετατρέπει τις παραδοσιακές μεθόδους διδασκαλίας μεταξύ καθηγητών και φοιτητών και συμβαδίζει με τις τεχνικές μάθησης που υιοθετήθηκαν σε πολλά σχολεία της Βόρειας Ευρώπης “, δήλωσε ο Πρόεδρος του Glocal Factory Attilio Orecchio .

Όσοι ενδιαφέρονται να συμμετάσχουν στην εκπαίδευση μπορούν να καλέσουν την Ακαδημία Επιχειρηματικότητας (AKEP) στο +30 210 3313690 ή να επικοινωνήσουν με τον Alessandro Carbone στο karbon@akep.eu .

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *