Ίδρυμα Υποτροφιών Μιχαήλ Λάσκαρη: 120 υποτροφίες για την εκμάθηση της αγγλικής γλώσσας για το ακαδημαϊκό έτος 2020-2021

Το μη κερδοσκοπικό Ίδρυμα Υποτροφιών Μιχαήλ Λάσκαρη άρχισε να λειτουργεί στην Αθήνα τον Αύγουστο του 1999 και σήμερα χορηγεί τις περισσότερες υποτροφίες στην Ελλάδα για την εκμάθηση της αγγλικής γλώσσας. Μέχρι σήμερα χορηγήθηκαν 2860 υποτροφίες, οι οποίες περιλαμβάνουν όχι μόνο τα δίδακτρα αλλά και το διδακτικό υλικό και έχουν διάρκεια ενός έτους, με δυνατότητα ανανέωσης για επόμενα έτη, με την προϋπόθεση οι υπότροφοι να είναι συνεπείς στην παρακολούθηση και στη μελέτη των μαθημάτων τους.

Καλύπτουν όλα τα επίπεδα εκμάθησης της αγγλικής γλώσσας, από αρχάριους μέχρι και Proficiency (Universities of Cambridge και Michigan) και αφορούν όλες τις ηλικίες, αρκεί ο υποψήφιος να έχει συμπληρώσει το 12ο έτος της ηλικίας του. Ο υποψήφιος επίσης θα πρέπει να έχει ελληνική καταγωγή και να είναι Ελληνο-ορθόδοξος.

Τα μαθήματα διεξάγονται στα δύο εξουσιοδοτημένα εκπαιδευτήρια του Ιδρύματος, δηλαδή στη Σχολή Αγγλικών Εστία Νέας Σμύρνης και στο Κέντρο Ξένων Γλωσσών Ντέσσυ Τοπουζίδου, στη Βούλα.

Για το ακαδημαϊκό έτος 2020-2021, το Ίδρυμα Λάσκαρη σκοπεύει να χορηγήσει συνολικά 120 υποτροφίες.
ΤΑ ΚΕΝΤΡΑ ΞΕΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ
Tο έμπειρο διδακτικό προσωπικό, οι ιδιαίτερα ευχάριστοι χώροι και οι σύγχρονες μέθοδοι διδασκαλίας στα δύο συμβεβλημένα εκπαιδευτήρια του Ιδρύματος, όπου διεξάγονται τα μαθήματα Αγγλικής, συντελούν στην παροχή υπηρεσιών υψηλού επιπέδου. Σε όλα τα επίπεδα (από αρχάριους έως Proficiency) τα μαθήματα πραγματοποιούνται παράλληλα με τη χρήση Η/Υ αλλά και του πιο εξελιγμένου οπτικοακουστικού υλικού, CD-Rom, βίντεο κ.λπ.

Οι ημέρες διεξαγωγής των μαθημάτων είναι από τη Δευτέρα έως την Παρασκευή μεταξύ 18.00-22.00, δύο ή τρεις φορές την εβδομάδα (ανάλογα με το επίπεδο σπουδών) και ο κάθε υποψήφιος έχει τη δυνατότητα επιλογής εκπαιδευτηρίου.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα εκπαιδευτήρια επικοινωνήστε στα ακόλουθα τηλέφωνα:

Σχολή Αγγλικών Εστία Νέας Σμύρνης
Διευθύντρια Σπουδών: κ. Μ. Καρτάνου
Κων. Παλαιολόγου 1
TK 17121 – Ν. Σμύρνη

Tηλ.: 210-93.27.351, 210-93.33.702
e-mail: laskaris@estia-ns.gr
Κέντρο Ξένων Γλωσσών Dessy Topouzides
Διευθύντρια Σπουδών: κ. Ντ. Τοπουζίδου
Βασ. Παύλου 59
TK 16673 – Βούλα

Τηλ.: 210-89.91.422
e-mail: dessytop@otenet.gr
Ο αριθμός νέων αιτήσεων που θα γίνουν δεκτές για το ακαδημαϊκό έτος 2020-2021 είναι 75 για κάθε εκπαιδευτήριο με προθεσμία υποβολής των αιτήσεων την Παρασκευή 27 Μαρτίου, 2020. Εάν συμπληρωθεί ο αριθμός των 75 νέων αιτήσεων πριν την συγκεκριμένη ημερομηνία, θα υπάρχει αντίστοιχη ενημέρωση στην ιστοσελίδα μας και δεν θα γίνουν δεκτές άλλες αιτήσεις.

Όταν η προθεσμία αυτή παρέλθει, όλες οι αιτήσεις των ενδιαφερομένων μεταφράζονται και στέλνονται στο Σικάγο των ΗΠΑ, όπου βρίσκεται η έδρα του Ιδρύματος. Εκεί συνεδριάζει η Επιτροπή Αξιολόγησης, η οποία αριθμεί 5 μέλη, και εξετάζονται οι αιτήσεις των υποψήφιων υποτρόφων. Προτεραιότητα δίνεται σε άτομα που δεν έχουν τη σχετική οικονομική δυνατότητα να παρακολουθήσουν μαθήματα Αγγλικής. Η επιτροπή λαμβάνει επίσης υπόψη της την ηλικία και οικογενειακή κατάσταση του υποψηφίου, καθώς και τους λόγους που επιθυμεί να μάθει την αγγλική γλώσσα ή να βελτιώσει το επίπεδο γνώσεων του.

Μεταξύ των μελών της Επιτροπής συγκαταλέγεται και η διαχειρίστρια του Ιδρύματος και εκτελέστρια της περιουσίας του αείμνηστου Λάσκαρη, κ. Κούλα Παγώνη. Παρόντες στη συνεδρίαση αυτή είναι μία εκπρόσωπος από το παράρτημα του Ιδρύματος στην Αθήνα, τα μέλη της επιτροπής καθώς και οι δικηγόροι του Ιδρύματος από την εξέχουσα νομική εταιρεία Schiff Hardin LLP.

Θα ειδοποιηθούν όλοι υποψήφιοι μέσω email μετά τις 22 Ιουνίου, 2020
ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ
Ο αριθμός νέων αιτήσεων που θα δεχτούμε για το ακαδημαϊκό έτος 2020-2021 είναι 75 για κάθε εκπαιδευτήριο με προθεσμία υποβολής των αιτήσεων την Παρασκευή 27 Μαρτίου, 2020. Εάν συμπληρωθεί ο αριθμός των 75 νέων αιτήσεων πριν την συγκεκριμένη ημερομηνία, θα υπάρχει αντίστοιχη ενημέρωση στην ιστοσελίδα μας και δεν θα γίνουν δεκτές άλλες αιτήσεις. Οι προϋποθέσεις για την υποβολή αίτησης είναι οι εξής:

Οι υποψήφιοι πρέπει:

Να είναι τουλάχιστον 12 ετών, δηλαδή να έχουν γεννηθεί πριν από την 1 Σεπτεμβρίου 2008. Ανώτατο όριο ηλικίας δεν υπάρχει.

Να έχουν τουλάχιστον ένα γονέα ή πρόγονο στις προηγούμενες τρεις γενιές που να ήταν Έλληνας.

Να είναι Ελληνο-ορθόδοξοι και να μην ανήκουν σε κανένα άλλο θρήσκευμα.

Nα έχουν μόνιμο τόπο διαμονής τους την Ελλάδα, Κύπρο ή Κωνσταντινούπολη για τουλάχιστον 6 μήνες πριν από την υποβολή αίτησης.

Να είναι πρόθυμοι να σπουδάσουν σε ένα από τα δύο συμβεβλημένα εκπαιδευτήρια, δηλαδή στη Σχολή Αγγλικών Εστία Νέας Σμύρνης ή στο Κέντρο Ξένων Γλωσσών Dessy Topouzides στη Βούλα.


Αίτηση για χορήγηση υποτροφίας δεν δικαιούνται να υποβάλουν οι κάτωθι: Η Διαχειρίστρια του Ιδρύματος Λάσκαρη, τα μέλη της Επιτροπής Αξιολόγησης των υποτροφιών, οι συγγενείς τους έως α’ βαθμού, καθώς και οι συγγενείς έως α’ βαθμού του Μιχάλη Λάσκαρη.
ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΗΣ
Εαν πληροίτε τις απαραίτητες προϋποθέσεις, από τις 7 Ιανουαρίου, 2020 θα μπορείτε να κατεβάστε την αίτηση από εδώ σε μορφή PDF (απαιτείται η ύπαρξη του Adobe Acrobat Reader) ή να επικοινωνήστε με το Ίδρυμα Υποτροφιών Μιχαήλ Λάσκαρη για να σας αποσταλλεί μέσω email ή φαξ.

Οι συμπληρωμένες αιτήσεις μαζί με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά θα πρέπει να σταλούν μέσω email, φαξ ή ταχυδρομικώς στο Ίδρυμα Λάσκαρη.

Ο αριθμός νέων αιτήσεων που θα δεχτούμε για το ακαδημαϊκό έτος 2020-2021 είναι 75 για κάθε εκπαιδευτήριο με προθεσμία υποβολής των αιτήσεων την Παρασκευή, 27 Μαρτίου, 2020. Εάν συμπληρωθεί ο αριθμός των 75 νέων αιτήσεων πριν την συγκεκριμένη ημερομηνία, θα υπάρχει αντίστοιχη ενημέρωση στην ιστοσελίδα μας και δεν θα γίνουν δεκτές άλλες αιτήσεις.

Μόλις επεξεργαστεί η αίτησή σας, θα ενημερωθείτε μέσω email με:

Τον αριθμό της αίτησης
Την ημερομηνία/ ώρα και τον τόπο όπου θα πραγματοποιηθεί μια σύντομη συνάντηση μεταξύ του υποψηφίου και την εκπρόσωπο του Ιδρύματος στην Αθήνα. Η παρουσία σας είναι υποχρεωτική.

Θα ειδοποιηθούν όλοι υποψήφιοι μέσω email μετά τις 22 Ιουνίου, 2020 για τα αποτελέσματα της Επιτροπής Αξιολόγησης των Υποτροφιών.

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑΓια να γίνει δεκτή η αίτησή σας, θα πρέπει να προσκομίστε τα κάτωθι δικαιολογητικά:

Απλή φωτοτυπία σχολικού ελέγχου, απολυτηρίου ή πτυχίου που να αναγράφει και βαθμό.

Απλή φωτοτυπία Αστυνομικής Ταυτότητας, Κάρτας Ομογενών ή Πιστοποιητικού Γεννήσεως (για ανηλίκους, μη κατόχους Αστυνομικής Ταυτότητας).

Απλή φωτοτυπία Πιστοποιητικού Βαπτίσεως (σε περίπτωση που δεν αναγράφεται η θρησκεία στην Αστυνομική Ταυτότητα).

Απλή φωτοτυπία Εκκαθαριστικού Σημειώματος Εφορίας Φορολογικού Έτους 2018 του υποψηφίου καθώς και των γονέων για άγαμους, ή του/της συζύγου για έγγαμους.

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *