Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών: 10 υποτροφίες στο Εξωτερικό στον τομέα της Παιδαγωγικής Επιστήμης από τα έσοδα του Θεοδωρίδειου Κληροδοτήματος Εκπαιδευτικών. Μέχρι 21/07 η υποβολή των αιτήσεων

Το Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών προκηρύσσει δέκα (10) υποτροφίες με διαγωνισμό για μεταπτυχιακές σπουδές (μάστερ) στο εξωτερικό, στον τομέα της Παιδαγωγικής Επιστήμης, από τα έσοδα του «Θεοδωρίδειου Κληροδοτήματος Εκπαιδευτικών» (ακαδημαϊκό έτος 2022-2023), οι οποίες κατανέμονται ως εξής και έχουν την αντιστοίχως αναφερόμενη διάρκεια :
Επίπεδο: Μάστερ

Ειδίκευση: Παιδαγωγική Επιστήμη

Θέσεις: Δέκα (10)

Έναρξη υποτροφίας; 01.09.2022

Διάρκεια υποτροφίας: 24 διαδοχικοί μήνες


Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν πτυχιούχοι Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων με βαθμό τουλάχιστον Λίαν Καλώς οι οποίοι πληρούν σωρευτικά τις προϋποθέσεις της προκήρυξης.

H προθεσμία υποβολής αιτήσεων λήγει στις 21 /07/2022.

Το πλήρες κείμενο της προκήρυξης, η ύλη του διαγωνισμού, καθώς και η αίτηση υποψηφιότητας διατίθενται εδώ.

Πληροφορίες παρέχονται στην ηλεκτρονική διεύθυνση diagwnismoi@iky.gr

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *