Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών: Πρόσκληση υποβολή αιτήσεων για χορήγηση 7 υποτροφιών σε υποψήφιους διδάκτορες από το Ευρωπαϊκό Πανεπιστημιακό Ινστιτούτο Φλωρεντίας. Έως 31/1/2022 υ υποβολή των αιτήσεων

Το Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών (Ι.Κ.Υ.), ως Εθνικός Φορέας Υποτροφιών, χορηγεί επτά (7) θέσεις
υποτροφίας στο πλαίσιο του προγράμματος χορήγησης υποτροφιών Ι.Κ.Υ. σε Έλληνες
υποψήφιους διδάκτορες στο Ευρωπαϊκό Πανεπιστημιακό Ινστιτούτου Φλωρεντίας (Ε.Π.Ι.
Φλωρεντίας), ακαδημαϊκού έτους 2022-2023.

Πατήστε εδώ για να ανοίξετε την πρόσκληση
Το πρόγραμμα απευθύνεται σε Έλληνες ερευνητές οι οποίοι επιθυμούν να ενταχθούν στο
πρόγραμμα διδακτορικών σπουδών τού Ευρωπαϊκού Πανεπιστημιακού Ινστιτούτου Φλωρεντίας
(European University Institute Doctoral Programme), σε ένα από τους παρακάτω επιστημονικούς
τομείς:

  1. Ιστορίας και Πολιτισμού
  2. Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών
  3. Νομικών Επιστημών
  4. Οικονομικών Επιστημών
    Οι όροι και οι προϋποθέσεις χορήγησης της υποτροφίας καθορίζονται με τον κανονισμό του
    προγράμματος (απόφαση 21608/H1/09-02-2017, ΦΕΚ Β’ 473-17/2/2017), όπως ισχύει.

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *