Ίδρυμα Ευγενίδου. Εκπαιδευτικό πρόγραμμα: “Διδάσκοντας το Σύμπαν” για 22 Φυσικούς και Μαθηματικούς των Δημοσίων Λυκείων

«Διδάσκοντας το Σύμπαν» είναι ο τίτλος του εκπαιδευτικού προγράμματος που απευθύνεται σε 22 εκπαιδευτικούς (Φυσικούς/Μαθηματικούς) των Δημοσίων Λυκείων της χώρας μας και θα πραγματοποιηθεί στο Ίδρυμα Ευγενίδου από 9 έως και 11 Ιουλίου 2018.
Το εκπαιδευτικό αυτό πρόγραμμα διοργανώθηκε για πρώτη φορά στο Παρίσι το 2011 από το PCCP (Paris Centre for Cosmological Physics) και από τότε πραγματοποιείται κάθε χρόνο στην Γαλλία με την ενεργό συμμετοχή του George F. Smoot (Βραβείο Νόμπελ Φυσικής 2006). Στόχος του προγράμματος είναι να παρέχει στους εκπαιδευτικούς τα εργαλεία για να κατανοήσουν την φυσική του Σύμπαντος.
Στην Ελλάδα πραγματοποιείται φέτος για πρώτη φορά με εισηγητές εισηγήτριες κορυφαίους επιστήμονες από την Ελλάδα και το εξωτερικό, με επικεφαλής τον George F. Smoot (Νόμπελ Φυσικής 2006).

Πρόκειται για μια διοργάνωση υψηλού επιπέδου, μοναδική για την χώρα μας που διοργανώνεται από το PCCP (Paris Centre for Cosmological Physics), το Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών, την Ελληνική Εταιρεία Σχετικότητας, Βαρύτητας και Κοσμολογίας και το Ίδρυμα Ευγενίδου, ενώ έχει τεθεί υπό την αιγίδα του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων.

Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα απευθύνεται αποκλειστικά σε εκπαιδευτικούς (Φυσικούς ή Μαθηματικούς) διορισμένους σε Δημόσια Λύκεια σε όλη την χώρα.
Συνολικά θα επιλεγούν είκοσι δύο (22) εκπαιδευτικοί, έντεκα (11) από τον νομό Αττικής και έντεκα (11) από τους υπόλοιπους νομούς της χώρας.

Στόχοι του προγράμματος

• Να εμπνεύσει και να παρακινήσει τους εκπαιδευτικούς, προκειμένου να εισαγάγουν βασικά στοιχεία Κοσμολογίας στο μάθημα της Φυσικής, δίνοντας την ευκαιρία στους/στις μαθητές/τριές τους να ανακαλύψουν το Σύμπαν και τα φυσικά φαινόμενα που σχετίζονται μ’ αυτό.
• Να διευρύνει τις επιστημονικές γνώσεις των εκπαιδευτικών στον ερευνητικό τομέα της Κοσμολογίας μέσα από σειρά διαλέξεων για την γέννηση και την εξέλιξη του Σύμπαντος, τα θεμελιώδη συστατικά του και τον σχηματισμό των δομών μεγάλης κλίμακας που εμπεριέχει.
• Με την βοήθεια κορυφαίων επιστημόνων, να εξοικειώσει τους εκπαιδευτικούς του προγράμματος με την επιστημονική έρευνα και την μεθοδολογία, με τον επιστημονικό τρόπο σκέψης και με την ερευνητική κουλτούρα σπουδαίων ερευνητικών ινστιτούτων, όπως το PCCP και το Εθνικό Αστεροσκοπείο.
• Να συνδράμει τους εκπαιδευτικούς στην προσπάθειά τους να εμπνεύσουν την νέα γενιά των επιστημόνων, βοηθώντας τους/τις μαθητές/τριές τους να κατανοήσουν και να εκτιμήσουν τον
τρόπο με τον οποίο διεξάγεται η επιστημονική έρευνα σε ένα άκρως συναρπαστικό πεδίο της επιστήμης.
• Να διευκολύνει την ανταλλαγή γνώσεων, εμπειριών, ιδεών και βέλτιστων πρακτικών μεταξύ των εκπαιδευτικών και να προωθήσει την μεταξύ τους συνεργασία.
• Να τονώσει το ενδιαφέρον τους για την υλοποίηση δραστηριοτήτων που σχετίζονται με την διάχυση της Κοσμολογίας και της Φυσικής, όχι μόνο μέσα σε μία τάξη διδασκαλίας, αλλά και εκτός αυτής, λειτουργώντας ως πρεσβευτές του μαγικού σύμπαντος της Κοσμολογίας.

Στην διάρκεια του τριημέρου, έντεκα θεματικές ενότητες θα κατανεμηθούν στους/στις συμμετέχοντες/χουσες του Προγράμματος, οι οποίοι/ες ανά ομάδες των δύο θα αναλάβουν την υποχρέωση να συγγράψουν στα Ελληνικά ένα κεφάλαιο 8-10 σελίδων, στο οποίο θα αναπτύσσουν το γνωστικό αντικείμενο της κάθε Ενότητας που τους ανατέθηκε, υπό την επίβλεψη των εισηγητών/τριών ή/και εκπροσώπων των διοργανωτών φορέων.
Καταληκτική ημερομηνία για την παράδοση των επί μέρους κεφαλαίων, τα οποία θα πρέπει να είναι προσαρμοσμένα στο μέσο επίπεδο γνώσεων του Ελληνικού Λυκείου, θα είναι η 31 Ιανουαρίου 2019.

Το συνολικό αποτέλεσμα αυτής της εργασίας με συνυπογράφοντες τους/τις εισηγητές/τριες θα ολοκληρωθεί με την μορφή βιβλίου.
Η πιστοποίηση παρακολούθησης θα δοθεί, εφόσον κριθεί ότι το εκπαιδευτικό υλικό που θα παραχθεί είναι αξιοποιήσιμο και πρωτότυπο.

Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα «Διδάσκοντας το Σύμπαν» θα διαρκέσει τρεις (3) ημέρες, από 9 έως και 11 Ιουλίου 2018, από τις 09:00 έως τις 18:00 καθημερινά, με 2ωρη διακοπή φαγητού το μεσημέρι.

Οι αιτήσεις συμμετοχής πρέπει να υποβληθούν έως την 31/3/2018 στην ηλεκτρονική διεύθυνση: cosmo17@eef.edu.gr και να περιλαμβάνουν απαραίτητα τα ακόλουθα (στην ελληνική γλώσσα):
• Βιογραφικό σημείωμα (έως 2 σελίδες) και στοιχεία επικοινωνίας (κινητό τηλέφωνο, ηλεκτρονική διεύθυνση).
• Έκθεση έως 300 λέξεις, στην οποία ο/η εκπαιδευτικός θα αποτυπώνει το πώς οραματίζεται την διδασκαλία των Θετικών Επιστημών στο σχολείο.
• Σύντομη συνοδευτική επιστολή έως 300 λέξεις, στην οποία ο/η εκπαιδευτικός θα εξηγεί τους λόγους για τους οποίους επιθυμεί την συμμετοχή του/της, καθώς και τους λόγους για τους οποίους θεωρεί τον εαυτό του/της κατάλληλο/η για το συγκεκριμένο πρόγραμμα.

Πατήστε εδώ για να ανοίξετε την ανακοίνωση του  Ιδρύματος Ευγενίδου 

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *