Ένωση Ελλήνων Χημικών: 34ος Πανελλήνιος Μαθητικός Διαγωνισμός Χημείας – Ολυμπιάδα Χημείας 2021. Στις 15 Μαϊου διαδικτυακά η Α΄ φάση

Η Ένωση Ελλήνων Χημικών (Ε.Ε.Χ.) προκηρύσσει τον 34ο Πανελλήνιο Μαθητικό Διαγωνισμό
Χημείας (Π.Μ.Δ.Χ.)
το Σάββατο 15 Μαΐου 2021 σε διαφορετική ώρα έναρξης για κάθε τάξη συμμετεχόντων (ανάλογα με τη σειρά θεμάτων).
Ο διαγωνισμός απευθύνεται σε μαθητές των Α΄, Β΄ και Γ΄ τάξεων των Γενικών Λυκείων, καθώς και των ΕΠΑ.Λ, Δημοσίων και Ιδιωτικών, χωρίς να αποκλείεται η συμμετοχή μαθητών από άλλη τάξη της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.
Οι μαθητές της Α΄ τάξης του Λυκείου εξετάζονται σε θέματα σχετικά με την ύλη της Α΄ τάξης.
Οι μαθητές της Β΄ τάξης του Λυκείου εξετάζονται σε θέματα σχετικά με την ύλη της Α΄ και Β΄ τάξης.
Οι μαθητές της Γ΄ τάξης του Λυκείου εξετάζονται σε θέματα σχετικά με την ύλη της Α΄, Β΄ και Γ΄ τάξης.
Η πρώτη φάση του Διαγωνισμού θα πραγματοποιηθεί διαδικτυακά.
Για τη συμμετοχή των μαθητών στην πρώτη φάση του Διαγωνισμού δε θα δοθούν βεβαιώσεις συμμετοχής, ανεξάρτητα από την επίδοσή τους.
Θα ακολουθήσει δεύτερη φάση του Διαγωνισμού, στην οποία θα κληθούν να συμμετάσχουν οι πρωτεύσαντες της πρώτης φάσης.
Στη δεύτερη φάση του Διαγωνισμού θα πραγματοποιηθεί προφορική εξέταση των μαθητών από Επιτροπή, την οποία θα ορίσει η Ένωση Ελλήνων Χημικών (Ε.Ε.Χ.).
Μετά τα αποτελέσματα της δεύτερης φάσης του Διαγωνισμού, η Ε.Ε.Χ. θα επιλέξει τους 10 μαθητές από τη Α’ Λυκείου, 15 μαθητές από τη Β’ Λυκείου και 15 μαθητές από τη Γ’ Λυκείου τους οποίους θα βραβεύσει.
Μετά τη δεύτερη φάση του Διαγωνισμού θα επιλεγούν οι 8 μαθητές που εξετάστηκαν στα θέματα της Γ΄ Λυκείου και οι 3 μαθητές που εξετάστηκαν στα θέματα της Β’ Λυκείου και έχουν συγκεντρώσει τη μεγαλύτερη βαθμολογία, καθώς και οι ισοβαθμήσαντες με αυτούς και όσοι μετείχαν στην Ολυμπιακή Ομάδα του 2020.
Η Ε.Ε.Χ. θα φροντίσει για την άσκησή τους στην τρίτη φάση και στη συνέχεια για την επιλογή της τελικής ομάδας των τεσσάρων (4) μαθητών, η οποία θα εκπροσωπήσει την Ελλάδα στην 53η Διεθνή Ολυμπιάδα Χημείας, η οποία θα πραγματοποιηθεί από 24 Ιουλίου -2 Αυγούστου 2021 στο Τόκιο.
Β’ ΦΑΣΗ: ΜΑΙΟΣ -ΙΟΥΝΙΟΣ 2021 / Προφορική εξέταση σε Επιτροπή
Γ’ ΦΑΣΗ: ΙΟΥΝΙΟΣ – ΙΟΥΛΙΟΣ 2021 / Τμήμα Χημείας ΕΚΠΑ για τους 10-12 πρωτεύσαντες της Β’ Φάσης
Η Β και η Γ φάση προσδιορίζεται από τις ημερομηνίες των πανελληνίων εξετάσεων και της Ολυμπιάδας που δεν έχουν καθοριστεί ακόμη με ευθύνη των κηδεμόνων των μαθητών οι οποίοι έχουν υπογράψει υπεύθυνες δηλώσεις
Οι ενδιαφερόμενοι μαθητές θα πρέπει να καταθέσουν σχετική δήλωση στην κατάλληλη ηλεκτρονική φόρμα της οποίας ο σύνδεσμος θα αναρτηθεί στον δικτυακό τόπο της Ένωσης Ελλήνων Χημικών (www.eex.gr).
Οποιαδήποτε πρόσθετη πληροφορία θα είναι διαθέσιμη στον δικτυακό τόπο της ΕΕΧ.
Επιπλέον οι ενδιαφερόμενοι θα μπορούν να απευθύνονται στην Οργανωτική Επιτροπή του διαγωνισμού στην ηλεκτρονική διεύθυνση: info@eex.gr, αλλά και στο τηλέφωνο της ΕΕΧ: 210-38.21.524.
Οι Διευθυντές των Διευθύνσεων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης θα μεριμνήσουν για την έγκαιρη ενημέρωση των σχολείων της αρμοδιότητάς τους σε ότι αφορά στο Διαγωνισμό.
 Ο διαγωνισμός έχει διάρκεια τρεις (3) ώρες μετά τη διανομή των θεμάτων. Θα επιτραπεί η χρήση επιστημονικών υπολογιστών τσέπης (scientific calculators).
Η υποψήφιοι με την εγγραφή τους στην ηλεκτρονική πλατφόρμα του Διαγωνισμού, αποκτούν προσωπικούς κωδικούς πρόσβασης. Μόνο μέσω αυτών θα είναι εφικτή η σύνδεσή τους στην ηλεκτρονική πλατφόρμα. Οι κωδικοί αυτοί είναι προσωπικοί και σε καμία περίπτωση δε θα πρέπει να δίνονται σε οποιονδήποτε άλλον.
Τα θέματα θα αναρτηθούν στην πλατφόρμα την ώρα έναρξης του Διαγωνισμού, που είναι διαφορετική για κάθε τάξη.
Συμμετοχή στον Διαγωνισμό συνεπάγεται αποδοχή των όρων διεξαγωγής του.
Ο Πανελλήνιος Μαθητικός Διαγωνισμός Χημείας γίνεται με απόλυτη εναρμόνιση στην Αρχή Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων.
 ΣΕ ΚΑΘΕ ΜΑΘΗΤΗ ΘΑ ΔΟΘΕΙ ΜΟΝΑΔΙΚΟΣ ΚΩΔΙΚΟΣ ΤΟΝ ΟΠΟΙΟ ΟΦΕΙΛΕΙ ΝΑ ΚΡΑΤΗΣΕΙ, ΚΑΘΩΣ ΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΘΑ ΑΝΑΡΤΗΘΟΥΝ ΜΕ ΤΟΥΣ ΚΩΔΙΚΟΥΣ ΚΑΙ ΟΧΙ ΤΑ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΑ ΤΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΖΟΜΕΝΩΝ.
Τα έξοδα μετακίνησης (αν προκύψουν τέτοια) στο εσωτερικό της χώρας (προς και από τα διεθνή αεροδρόμια της χώρας) βαρύνουν αποκλειστικά τον διαγωνιζόμενο, χωρίς δαπάνη για το Δημόσιο.

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *