Ένωση Ελλήνων Χημικών: Τα θέματα ήταν όπως “έπρεπε” να είναι…

Δελτίο τύπου για τα θέματα στο Πανελλαδικώς εξεταζόμενο μάθημα της Χημείας εξέδωσε η Ένωση Ελλήνων Χημικών.

Πανελλήνιες Εξετάσεις στο μάθημα «Χημεία Προσανατολισμού» 2022 του νέου συστήματος και με την διδαχθείσα ύλη 2021-2022
Τα θέματα ήταν όπως “έπρεπε” να είναι…
Σήμερα Τετάρτη 8 Ιουνίου 2022 εξετάστηκε πανελλαδικά το μάθημα Χημεία Προσανατολισμού.

Η Ένωση Ελλήνων Χημικών (ΕΕΧ) όπως προβλέπει ο θεσμικός της ρόλος ως σύμβουλος του κράτους σε θέματα Χημείας και Χημικής Εκπαίδευσης, προβαίνει στον ακόλουθο σχολιασμό:
Τα θέματα ήταν όπως “έπρεπε” να είναι, ακολουθώντας την πρακτική της περσινής χρονιάς. Ήταν κλιμακούμενης δυσκολίας και επιπλέον προσέγγιζαν το σχολικό βιβλίο.
Η σωστή σχολική προετοιμασία ήταν ικανή να βοηθήσει τους μαθητές να ανταποκριθούν στα θέματα.

Πιο συγκεκριμένα:
Ο χρόνος του τριώρου που δίνεται κρίνεται αρκετός για την έκταση των θεμάτων και για τη σωστή προσέγγιση των απαντήσεων.

Οι μαθητές φέτος κλήθηκαν να απαντήσουν με κριτική σκέψη σε κάποια από τα θέματα, γρήγορα και μεθοδικά. Στο σύνολο τους βασίζονταν σε γνωστές μεθοδολογίες και στη θεωρία του σχολικού βιβλίου. Τα αυξημένης δυσκολίας θέματα ήταν το Β4 , Δ2 και Δ3 (ii), ωστόσο ο χρόνος ήταν επαρκής για την ψύχραιμη αντιμετώπιση των ερωτημάτων από καλά προετοιμασμένους μαθητές.
Κλείνοντας, η Ένωση Ελλήνων Χημικών εύχεται σε όλους τους μαθητές καλά αποτελέσματα.

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *