Ένωση Ελλήνων Χημικών: Προκήρυξη 36ου Πανελλήνιου Μαθητικού Διαγωνισμού Χημείας την 19/3/2023

Η Ένωση Ελλήνων Χημικών προκηρύσσει τον 36ο Πανελλήνιο Διαγωνισμό Χημείας, με ημερομηνία διεξαγωγής της Α’ φάσης την 19η Μαρτίου 2023.
Σύντομα θα ανακοινωθούν περισσότερες λεπτομέρειες.

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *