Ένωση Ελλήνων Χημικών: Πανελλήνια Μέρα Χημείας 11 Μαρτίου. Ανακοίνωση

Η Πανελλήνια Μέρα Χημείας 11 Μαρτίου βρίσκει τη χώρα μας και την Ευρωπαϊκή οικογένεια μπροστά στους κινδύνους και την ανησυχία για επαπειλούμενη πανδημία από τον Covid-19. Η προσφορά της Χημείας στην καθημερινή αλλά και στρατηγική καταπολέμηση της μετάδοσης, της διασποράς και της συνεπειών της ασθένειας από τον ιό είναι σημαντική και περιλαμβάνει τις μεθόδους απολύμανσης, τα προστατευτικά μέσα, τις διαγνωστικές μεθόδους, την παρασκευή φαρμάκων κ.α..

Σήμερα όμως η Ένωση Ελλήνων Χημικών ενόψει της πιθανότητας να μεταβούμε στην επόμενη φάση διασποράς του κορωνοϊού στην κοινότητα και στο βαθμό που το θέμα άπτεται της θέσης της ως Επιστημονικό Χημικό Επιμελητήριο θα ήθελε να επισημάνει τα εξής:

– Τονίζουμε ότι τόσο το Ελληνικό Κράτος όσο και οι εμπλεκόμενοι φορείς και ενδιαφερόμενα μέρη πρέπει να κάνουν ό,τι είναι ανθρωπίνως δυνατό προκειμένου να καθυστερήσουν τη διασπορά του ιού και να εξασφαλίσουν τις καλύτερες συνθήκες για την παροχή υπηρεσιών υγείας σε αυτούς που πιθανολογείται ότι θα τις χρειαστούν, τους συμπολίτες μας μεγάλης ηλικίας και τις ομάδες πληθυσμού με συνοδά προβλήματα υγείας και κατεσταλμένο ανοσοποιητικό σύστημα. –

Καλούμε το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων να συνεχίσει το πολύ σωστό μέτρο της διακοπή λειτουργίας σχολικών μονάδων πριν η λειτουργία τους συντελέσει στην διασπορά του ιού από τα εγγόνια στους παππούδες/γιαγιάδες. Η προστασία των ηλικιωμένων και των ευαίσθητων ομάδων αυτή τη στιγμή είναι σημαντικότερη από την ανάγκη τήρησης των σχολικών προγραμμάτων. Η εκπαιδευτική κοινότητα (μέρος της οποίας εκπροσωπούμε) θα κάνει τα πάντα ώστε να καλυφθούν τα κενά. Ωστόσο από το ίδιο αρμόδιο Υπουργείο αναμένουμε να επισημάνουμε ότι αφορούν όλες τις εκδηλώσεις συμπεριλαμβανομένων και των θρησκευτικών (όπως προβλέπει και η χτεσινή πράξη νομοθετικού περιεχομένου) – Εφιστούμε την προσοχή στους εργοδότες/επιχειρήσεις, τόσο στις ιδιωτικές όσο και στις κρατικές επιχειρήσεις να αξιοποιήσουν τις υπηρεσίες του τεχνικού και ιατρού εργασίας για την εφαρμογή όλων των απαραίτητων μέτρων απολύμανσης και τήρησης βασικών κανόνων υγιεινής.

– Ζητούμε από τον ΕΟΦ και το Υπουργείο Ανάπτυξης να διασφαλίζει την απρόσκοπτη κυκλοφορία στην αγορά βιοκτόνων και απολυμαντικών αλλά και ατομικών μέσων προστασίας, που εκπληρώνουν τις Ευρωπαϊκές προδιαγραφές και να καταστείλει τα φαινόμενα κερδοσκοπικής αύξησης τιμών και πλασματικών ελλείψεων. – Εκφράζουμε την ανησυχία μας για το εύρος των αντιεπιστημονικών απόψεων που διακινούνται τις τελευταίες μέρες, από διάφορους επιστήμονες και φορείς αλλά και μη επιστήμονες.

Η προστασία από τον Covid-19 είναι θέμα δημόσιας υγείας και η διατύπωση γνώμης από τη θέση του επιστήμονα είναι αυτό που ζητείται και όχι από τη θέση του πιστού ή του θεολόγου. – Θα θέλαμε εδώ να τονίσουμε ότι ασηπτικές συνθήκες για παρεμπόδιση της διάδοσης του κορωνοϊού διασφαλίζει μόνον η εφαρμογή κατάλληλων φυσικοχημικών συνθηκών και η προσθήκη κατάλληλων απολυμαντικών χημικών ουσιών και καλό θα ήταν η επίσημη Πολιτεία να προβεί στα κατάλληλα μέτρα για την αποφυγή παραπληροφόρησης ή ακόμα και εξαπάτησης του κοινού/ Καθένας οφείλει να αναλάβει την ευθύνη που του αναλογεί, εφαρμόζοντας τις βέλτιστες πρακτικές, ώστε να καθυστερήσει η εκδήλωση πανδημίας και να ανταπεξέλθει το σύστημα υγείας της χώρας μας. Το διακύβευμα είναι η ανθρώπινη ζωή.

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *