Ένωση Ελλήνων Φυσικών: 34ος Πανελλήνιος Διαγωνισμός Φυσικής για μαθητές Γενικού Λυκείου

Η Ένωση Ελλήνων Φυσικών (Ε.Ε.Φ.) διοργανώνει: τον 34ο Πανελλήνιο Μαθητικό Διαγωνισμό Φυσικής Γενικού Λυκείου.

Ο διαγωνισμός αφορά τους μαθητές όλων των τάξεων των Γενικών Λυκείων της χώρας.

Ο Πανελλήνιος Μαθητικός Διαγωνισμός Φυσικής Γενικού Λυκείου για το σχολικό έτος 2023-2024 θα διεξαχθεί σε δύο φάσεις, ως εξής

  • Η α΄ φάση θα διενεργηθεί εξ αποστάσεως το Σάββατο 3 Φεβρουαρίου 2024 και ώρα 9:30 π.μ.
  • Οι ενδιαφερόμενοι μαθητές θα υποβάλουν αίτηση συμμετοχής στην Ε.Ε.Φ., μέχρι την Παρασκευή 26 Ιανουαρίου 2024 συμπληρώνοντας την κατάλληλη φόρμα που θα έχει αναρτηθεί στον δικτυακό τόπο http://www.eef.gr
  • Ο διαγωνισμός θα έχει διάρκεια τρεις (03) ώρες

Πατήστε εδώ για να δείτε την προκήρυξη του διαγωνισμού

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *