Ένωση Ελλήνων Φυσικών: 31ος Πανελλήνιος Διαγωνισμός Φυσικής Λυκείου & 9ος Πανελλήνιος Διαγωνισμός Φυσικής Γυμνασίου. Το Σάββατο 20/3 και ώρα 09:30

Οι Πανελλήνιοι Διαγωνισμοί Φυσικής 2021 για Γυμνάσιο και Λύκειο θα διεξαχθούν το Σάββατο 20/3/2021 και ώρα 09:30. Ο διαγωνισμός θα έχει διάρκεια δύο ωρών για το Γυμνάσιο και τριών ωρών για το Λύκειο.

Όλοι οι εγγεγραμμένοι συμμετέχοντες θα λάβουν έως την Πέμπτη 18 Μαρτίου και ώρα 22:00 email με τις απαραίτητες οδηγίες και τους κωδικούς συμμετοχής.

Σε διαφορετική περίπτωση χρειάζεται να επικοινωνήσουν με την Ε.Ε.Φ. στο email: eef.pan.diag@gmail.com

Διευκρινίζονται τα εξής:

Η αποστολή των απαντήσεων γίνεται μόνο μία φορά. Πολλαπλή υποβολή από τον ίδιο συμμετέχοντα, με ίδιο ή διαφορετικό email, επιφέρει την ακύρωση του.

Στο τέλος του διαγωνισμού όλοι οι συμμετέχοντες θα βλέπουν τον βαθμό της επίδοσής τους. Τις επόμενες ημέρες σταδιακά θα αποσταλούν και οι βεβαιώσεις συμμετοχής, στις οποίες δεν θα αναγράφεται βαθμός. Καμία επιπλέον βεβαίωση με την επίδοση της α΄ φάσης δεν θα δοθεί.

Μετά την επεξεργασία των αποτελεσμάτων θα υπάρξει ενημέρωση προς όλους όσοι θα έχουν προκριθεί.

Η Οργανωτική Επιτροπή των Διαγωνισμών.

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *