Ένωση Ελλήνων Φυσικών: Τα εξεταστικά κέντρα της Β΄ φάσης του Πανελλήνιου Διαγωνισμού Φυσικής Λυκείου της 1/4

Στον Νομό Αττικής θα υπάρχουν 6 εξεταστικά κέντρα. Οι επιτυχόντες των σχολείων που ανήκουν στον νομό Αττικής (Νομαρχίες: Αθηνών-Αττικής, Ανατολικής Αττικής, Δυτικής Αττικής, Πειραιά) θα κατανεμηθούν ανάλογα με τη Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στην οποία ανήκουν. Μπορείτε να ενημερωθείτε από το σχολείο σας για την ΔΔΕ (Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης) στην οποία ανήκει το σχολείο σας.

 Υπενθυμίζεται ότι η Β΄ φάση διεξάγεται το Σάββατο 1/4/2023 και ώρα 9:30-12:30.

 Η Οργανωτική Επιτροπή του Διαγωνισμού

Εξεταστικά 27-03-2023 

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *