Ένωση Ελλήνων Φυσικών: Τα αποτελέσματα του 11ου Πανελλήνιου Διαγωνισμού Φυσικής Δημοτικού

Η Ένωση Ελλήνων Φυσικών ανακοίνωσε τα αποτελέσματα του 11ου Πανελλήνιου Διαγωνισμού Φυσικής Δημοτικού.
Τα ονόματα είναι ταξινομημένα με βάση το επώνυμο για κάθε βραβείο ξεχωριστά.

ΒΡΑΒΕΙΑ Ε ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ 2023


ΒΡΑΒΕΙΑ ΣΤ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ 2023

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *