Ένωση Ελλήνων Φυσικών: Τα αποτελέσματα του 10ου Πανελληνίου Διαγωνισμού Φυσικών Δημοτικού 2022 για τις μαθήτριες και τους μαθητές της Ε΄ και Στ΄ τάξης

Απονέμονται τρία είδη βραβείων. Τα ονόματα ανά βραβείο αναφέρονται με αλφαβητική σειρά. 

Ειδικά στην Στ΄ τάξη απονέμονται και τρία αριστεία, καθώς τρεις μόνο μαθητές από όλη την Ελλάδα αρίστευσαν με 100%!

Οι εκδηλώσεις βράβευσης θα προγραμματιστούν με την έναρξη του νέου σχολικού έτους.

Συγχαίρουμε όλες τις μαθήτριες και όλους τους μαθητές που συμμετείχαν τόσο στην πρώτη όσο και στην δεύτερη φάση και ευχόμαστε πάντα επιτυχίες!

Το Δ.Σ. της Ε.Ε.Φ.

ΒΡΑΒΕΙΑ Ε ΤΑΞΗΣ 2022

ΒΡΑΒΕΙΑ ΣΤ ΤΑΞΗΣ 2022

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *