Ένωση Ελλήνων Φυσικών: Πρόταση Προγράμματος Διδασκαλίας Φυσικής Γ Λυκείου

Αναρτήθηκε στην ιστοσελίδα της Ένωσης Ελλήνων Φυσικών Πρόταση Προγράμματος Διδασκαλίας Φυσικής Γ Λυκείου

ΚΕΦΑΛΑΙΟ / ΤΕΥΧΟΣΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΩΡΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ
ΚΕΦ. 5- ΚΡΟΥΣΕΙΣ (ΤΕΥΧΟΣ Γ΄) ΕΝΟΤΗΤΕΣ: 5.2 , 5.3 , 5.410 ΩΡΕΣ (7 ΩΡΕΣ ΕΛΑΣΤΙΚΗ – ΑΝΕΛΑΣΤΙΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΚΡΟΥΣΗ ΚΑΙ 3 ΩΡΕΣ ΜΗΜΕΤΩΠΙΚΗ ΚΡΟΥΣΗ)
ΚΕΦ. 4- ΣΤΕΡΕΟ (ΤΕΥΧΟΣ Γ΄)ΕΝΟΤΗΤΕΣ: 4.1 , 4.2 , 4.3 , 4.4 , 4.7 (ΕΚΤΟΣ Η ΣΤΡΟΦΟΡΜΗ ΣΤΕΡΕΟΥ), 4.8 (ΧΩΡΙΣ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΣΤΡΟΦΟΡΜΗΣ ΣΕ ΣΤΕΡΕΟ)20 ΩΡΕΣΚΙΝΗΜΑΤΙΚΗ ΣΤΕΡΕΟΥ (4.1,4.2) 6 ΩΡΕΣΡΟΠΗ ΔΥΝΑΜΗΣ (4.3) 4 ΩΡΕΣΙΣΟΡΡΟΠΙΑ ΣΤΕΡΕΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ 6 ΩΡΕΣΣΤΡΟΦΟΡΜΗ ΥΛΙΚΟΥ ΣΗΜΕΙΟΥ (4.7) 1 ΩΡΑΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΣΤΡΟΦΟΡΜΗΣ (4.8) 3 ΩΡΕΣ
ΚΕΦ. 1 – ΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΤΑΛΑΝΤΩΣΕΙΣ(ΤΕΥΧΟΣ Γ΄)ΕΝΟΤΗΤΕΣ: 1.2 , 1.3 , 1.5 ,1.616 ΩΡΕΣΠΕΡΙΟΔΙΚΑ ΦΑΙΝΟΜΕΝΑ-Α.Α.Τ (1.1,1.2)11 ΩΡΕΣΦΘΙΝΟΥΣΑ ΤΑΛΑΝΤΩΣΗ (1.5) 3 ΩΡΕΣΕΞΑΝΑΓΚΑΣΜΕΝΗ ΤΑΛΑΝΤΩΣΗ (1.6) 2 ΩΡΕΣ
ΚΕΦ. 2 – ΚΥΜΑΤΑ (ΤΕΥΧΟΣ Γ΄) ΕΝΟΤΗΤΕΣ: 2.2, 2.3, 2.4 , 2.5 , 2.6 , 2.822 ΩΡΕΣΜΗΧΑΝΙΚΑ ΚΥΜΑΤΑ (2.2) 7 ΩΡΕΣΕΠΑΛΛΗΛΙΑ ΚΥΜΑΤΩΝ (2.3) 1 ΩΡΑΣΥΜΒΟΛΗ ΚΥΜΑΤΩΝ (2.4) 5 ΩΡΕΣΣΤΑΣΙΜΑ ΚΥΜΑΤΑ (2.5) 7 ΩΡΕΣΠΑΡΑΓΩΓΗ Η/Μ ΚΥΜΑΤΩΝ (2.6) 1 ΩΡΑΤΟ ΦΑΣΜΑ ΤΗΣ Η/Μ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑΣ 1 ΩΡΑ
ΚΕΦ. 4 – ΜΑΓΝΗΤΙΚΟ ΠΕΔΙΟ(ΤΕΥΧΟΣ Β΄)ΕΝΟΤΗΤΕΣ: 4.1 , 4.2 , 4.3 , 4.4 , 4.5 , 4.7, 4. 84.9 , 4.10 , 4.1116 ΩΡΕΣΕΙΣΑΓΩΓΗ-ΝΟΜΟΣ B/S (4.1 , 4,2) 1 ΩΡΑΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΝΟΜΟΥ B/S (4.3) 3 ΩΡΕΣΝΟΜΟΣ AMPERE (4.4) 2 ΩΡΕΣΜΑΓΝΗΤΙΚΗ ΡΟΗ (4.5) 1 ΩΡΑΔΥΝΑΜΗ LORENZ – ΚΙΝΗΣΗ ΦΟΡΤΙΟΥ ΣΕ Ο.Μ.Π (4.7 , 4.8) 4 ΩΡΕΣΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΚΙΝΗΣΗΣ ΦΟΡΤΙΟΥ ΣΕ Ο.Μ.Π (4.9) 1 ΩΡΑΔΥΝΑΜΗ LAPLACE (4.10) 2 ΩΡΕΣ
 ΔΥΝΑΜΕΙΣ ΜΕΤΑΞΥ ΠΑΡΑΛΛΗΛΩΝΡΕΥΜΑΤΟΦΟΡΩΝ ΑΓΩΓΩΝ (4.11) 2 ΩΡΕΣ
ΚΕΦ. 5 – ΗΛΕΚΤΡΟΜΑΓΝΗΤΙΣΜΟΣ(ΤΕΥΧΟΣ Β΄)ΕΝΟΤΗΤΕΣ: 5.1 , 5.2 , 5.3 , 5.4 , 5,5, 5.6 , 5.7 .5.8 , 5.9 , 5.1422 ΩΡΕΣΕΙΣΑΓΩΓΗ-Η/Μ ΕΠΑΓΩΓΗ (5.1, 5.2) 5 ΩΡΕΣΕΥΘΥΓΡΑΜΜΟΣ ΑΓΩΓΟΣ (5.3) 5 ΩΡΕΣ ΚΑΝΟΝΑΣ LENZ – ΑΔΕ (5.4) 2 ΩΡΕΣΣΤΡΕΦΟΜΕΝΟΣ ΑΓΩΓΟΣ (5.5) 2 ΩΡΕΣAC ΤΑΣΗ-ΕΝΤΑΣΗ (5.6,5.7) 1 ΩΡΑΕΝΕΡΓΟΣ ΕΝΤΑΣΗ-ΤΑΣΗ (5.8) 1 ΩΡA ΝΟΜΟΣ JOULE-ΙΣΧΥΣ ΣΤΟ AC (5.9) 2 ΩΡΕΣ ΑΥΤΕΠΑΓΩΓΗ (5.14) 4 ΩΡΕΣ
ΚΕΦ. 7 – ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΒΑΝΤΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ(ΤΕΥΧΟΣ Γ΄)ΕΝΟΤΗΤΕΣ: 7.1 , 7.2 , 7.3 , 7.4 , 7.5 , 7.6 , 7.7 ΣΥΝΟΛΟ: 120 Δ.Ω.14 ΩΡΕΣΕΙΣΑΓΩΓΗ-ΜΕΛΑΝ ΣΩΜΑ (7.1,7.2) 3 ΩΡΕΣΦΩΤΟΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΦΑΙΝΟΜΕΝΟ (7.3) 4 ΩΡΕΣ ΦΑΙΝΟΜΕΝΟ COMPTON – ΚΥΜΑΤΙΚΗ ΦΥΣΗ ΤΗΣ ΥΛΗΣ (7.4 , 7.5) 3 ΩΡΕΣΑΡΧΗ ΑΒΕΒΑΙΟΤΗΤΑΣ (7.6) 2 ΩΡΕΣΚΥΜΑΤΟΣΥΝ/ΣΗ SCHRODINGER (7.7) 2 ΩΡΕΣ

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *