Ένωση Ελλήνων Φυσικών: Θέματα & Απαντήσεις Β Φάσης 9ου Πανελληνίου Διαγωνισμού Φυσικής Δημοτικού

Αναρτήθηκαν στην ιστοσελίδα της Ε.Ε.Φ. τα θέματα και οι Απαντήσεις της Β Φάσης του 9ου Πανελληνίου Διαγωνισμού Φυσικής Δημοτικού.

ΘΕΜΑΤΑ Ε’ ΤΑΞΗΣ

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ Ε’ ΤΑΞΗΣ

ΘΕΜΑΤΑ ΣΤ’ ΤΑΞΗΣ

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΤ’ ΤΑΞΗΣ

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *