Ένωση Ελλήνων Φυσικών: Η ύλη για την 1η φάση του Πανελλήνιου Διαγωνισμού Δημοτικού Γυμνασίου 2023

Ε Δημοτικού


ΣΤ Δημοτικού


Α΄ Γυμνασίου:

Μετρήσεις μήκους – Η Μέση Τιμή

Μετρήσεις Χρόνου – Η Ακρίβεια

Μετρήσεις μάζας – Τα διαγράμματα

Μέτρηση Όγκου

Μέτρηση Πυκνότητας

Μετρήσεις Θερμοκρασίας – Η Βαθμονόμηση


Β΄ Γυμνασίου:

Εισαγωγή

Κινήσεις

Δυνάμεις


Γ΄ Γυμνασίου:

Ηλεκτρισμός

Ηλεκτρικό Ρεύμα

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *