Ένωση Ελλήνων Φυσικών: Η ύλη για την Β΄ φάση των διαγωνισμών Φυσικής Δημοτικού, Γυμνασίου και Λυκείου

ΥΛΗ ΓΙΑ Ε ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ Β ΦΑΣΗ

ΥΛΙΚΑ ΣΩΜΑΤΑ

1. Όγκος (σελ. 20-22)

2. Μάζα (σελ.23-25)

3. Πυκνότητα (σελ. 26-27)

EΝΕΡΓΕΙΑ

1. Η ενέργεια έχει πολλά πρόσωπα (σελ. 40-42)

2. Η ενέργεια αποθηκεύεται (σελ. 43-44)

3. Η ενέργεια αλλάζει συνεχώς μορφή (σελ.45-47)

4. Η ενέργεια υποβαθμίζεται (σελ.48-50)

ΘΕΡΜΟΤΗΤΑ

1. Το θερμόμετρο (σελ. 70-73)

2. Θερμοκρασία – Θερμότητα: Δύο έννοιες διαφορετικές (σελ. 74-77)

3. Τήξη και Πήξη (σελ. 78-81)

4. Εξάτμιση και συμπύκνωση (σελ. 82-83)

5. Βρασμός (σελ. 84-86)

6. Θερμαίνοντας και ψύχοντας τα στερεά (σελ. 87-88)

7. Θερμαίνοντας και ψύχοντας τα υγρά (σελ. 89-90)

8. Θερμαίνοντας και ψύχοντας τα αέρια (σελ. 91-92)

ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ

1. Στατικός ηλεκτρισμός (σελ. 94-97)

3. Πότε ανάβει το λαμπάκι; (σελ. 101-103)

4. Ένα απλό κύκλωμα (σελ. 104-108)

5. Το ηλεκτρικό ρεύμα (σελ. 109-111)

6. Αγωγοί και μονωτές (σελ. 112-114)

7. Ο διακόπτης (σελ.115-118)

8. Σύνδεση σε σειρά και παράλληλη σύνδεση (σελ.119-122)

9. Ηλεκτρικό ρεύμα – Μια επικίνδυνη υπόθεση (σελ. 123-125)

ΥΛΗ ΓΙΑ ΣΤ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ Β ΦΑΣΗ

ΕΝΕΡΓΕΙΑ

1. Μορφές ενέργειας (σελ. 20-22)

2. Πηγές ενέργειας (σελ. 23-25)

3. Πετρέλαιο – Από το υπέδαφος στο σπίτι μας (σελ. 26-27)

7. Ορυκτοί άνθρακες – Ένα πολύτιμο στερεό (σελ. 35-36)

9. Φυσικό αέριο – Ένα πολύτιμο αέριο (σελ. 39-40)

12. Ανανεώσιμες και μη πηγές ενέργειας (σελ. 45-46)

13. Οικονομία στη χρήση της ενέργειας (σελ. 47-49)  

ΘΕΡΜΟΤΗΤΑ

1. Η θερμότητα μεταδίδεται με αγωγή (σελ. 52-53)

2. Η θερμότητα μεταφέρεται με ρεύματα (σελ. 54-56)

3. Η θερμότητα διαδίδεται με ακτινοβολία (σελ. 57-59)

ΗΛΕΚΤΡΟΜΑΓΝΗΤΙΣΜΟΣ

1. Ο μαγνήτης (σελ. 122-125)

2. Ο μαγνήτης προσανατολίζεται (σελ. 126-128)

3. Από τον ηλεκτρισμό στο μαγνητισμό – Ο ηλεκτρομαγνήτης (σελ. 129-132)

4. Από το μαγνητισμό στον ηλεκτρισμό – Η ηλεκτρογεννήτρια (σελ. 133-135)

ΦΩΣ

1. Η διάθλαση του φωτός (σελ. 138-142)

2. Φως και χρώματα (σελ. 143-147)

5. Πώς βλέπουμε (σελ. 157-158)

Η ΥΛΗ ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΤΗΣ Β ΦΑΣΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 2023

Η ύλη για τον Πανελλήνιο Διαγωνισμό Φυσικής Γυμνασίου 2023 περιγράφεται ανά τάξη παρακάτω και θα ακολουθηθούν οι οδηγίες διδασκαλίας κάθε ενότητας, όπως έχει εισηγηθεί το ΙΕΠ και έχει ανακοινωθεί από το ΥΠΑΙΘ.

Αντικείμενα που είναι εκτός ύλης στο σχολείο θα είναι εκτός ύλης και στον μαθητικό διαγωνισμό.

Α΄ Γυμνασίου:

Μετρήσεις Μήκους – Η Μέση Τιμή

Μετρήσεις Χρόνου – Η Ακρίβεια

Μετρήσεις Μάζας – Τα Διαγράμματα

Μέτρηση Όγκου

Μέτρηση Πυκνότητας

Μετρήσεις Θερμοκρασίας – Η Βαθμονόμηση

Από τη Θερμότητα στη Θερμοκρασία – Η Θερμική Ισορροπία

Το Ηλεκτρικό βραχυκύκλωμα – Κίνδυνοι και «Ασφάλεια»

Β΄ Γυμνασίου

1. Εισαγωγή

2. Κινήσεις

3. Δυνάμεις

4. Πίεση

Γ΄ Γυμνασίου:

1. Ηλεκτρισμός

2. Ηλεκτρικό Ρεύμα

3. Ηλεκτρική Ενέργεια

4. Ταλαντώσεις

5. Μηχανικά Κύματα έως και 5.3

Η ΥΛΗ ΓΙΑ ΤΟ ΛΥΚΕΙΟ ΤΗΣ Β ΦΑΣΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 2023

Η ύλη για τον Πανελλήνιο Διαγωνισμό Φυσικής Λυκείου 2022 περιγράφεται ανά τάξη παρακάτω και θα ακολουθηθούν οι οδηγίες διδασκαλίας κάθε ενότητας, όπως έχει εισηγηθεί το ΙΕΠ και έχει ανακοινωθεί από το ΥΠΑΙΘ. Αντικείμενα που είναι εκτός ύλης στο σχολείο θα είναι εκτός ύλης και στον μαθητικό διαγωνισμό.

Για τις τρεις τάξεις του Λυκείου η ύλη είναι η εξής:

Α΄ Λυκείου

Μέχρι και την παράγραφο 2.1.5.

Β΄ Λυκείου

Από την προβλεπόμενη ύλη της Β΄ Λυκείου αφαιρούνται τα κεφάλαια:

Γενικής Παιδείας:

Κεφάλαιο 3 Φως

Κεφάλαιο 4 Ατομικά φαινόμενα

Προσανατολισμού

Κεφάλαιο 3 Κινητική θεωρία των αερίων

Κεφάλαιο 4 Θερμοδυναμική

Γ΄ Λυκείου

Από την προβλεπόμενη ύλη της Γ΄ Λυκείου αφαιρούνται τα κεφάλαια:

ΚΕΦ 2. ΚΥΜΑΤΑ

2.6 Παραγωγή Ηλεκτρομαγνητικών Κυμάτων

2.8 Το φάσμα της Ηλεκτρομαγνητικής Ακτινοβολίας

ΚΕΦ 7. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΒΑΝΤΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *