Ένωση Ελλήνων Φυσικών: Δυσαρέσκεια για το αριθμό των 87 θέσεων Φυσικών στους επικείμενους μόνιμους διορισμούς

Η Ένωση Ελλήνων Φυσικών εκφράζει την έντονη δυσαρέσκειά της σε σχέση με την σημερινή ανακοίνωση της κατανομής των διοριστέων εκπαιδευτικών ανά κλάδο και ειδικότητα και διαμαρτύρεται για την καταφανώς άδικη, χωρίς τεκμηρίωση, λανθασμένη και εκτός πραγματικότητας απόδοση οργανικών θέσεων στους συναδέλφους Φυσικούς.

Παρά τα υπομνήματα που καταθέσαμε στο ΥΠΑΙΘ και τις συνεχείς εκκλήσεις για εξορθολογισμό του τρόπου υπολογισμού οργανικών κενών, τελικά είδαμε να επιβεβαιώνονται οι αρχικές προβλέψεις για τον κλάδο μας και να μας αντιστοιχούν μόλις 87 θέσεις σε σύνολο 11.700 διορισμών μονίμων εκπαιδευτικών!

Το γεγονός αυτό αποτελεί σαφή υποβάθμιση της επιστήμης της Φυσικής, καθώς είναι απολύτως βέβαιο ότι με αυτή την κατανομή θέσεων, η συντριπτική πλειοψηφία των μαθητών θα διδάσκεται αυτό το αδιαμφισβήτητης σπουδαιότητας αντικείμενο από εκπαιδευτικούς άλλων ειδικοτήτων.

Επιπλέον, είναι πέρα από κάθε λογική το ότι ενώ κατά το σχολικό έτος 2020-2021 πραγματοποιήθηκαν συνολικά οκτακόσιες εβδομήντα επτά (877) προσλήψεις αναπληρωτών ΠΕ04.01 Φυσικών σε όλη την Επικράτεια (532 στη Γενική Εκπαίδευση και 345 στην Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση), στοιχεία που δόθηκαν επίσημα από την Υφυπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων κ. Ζ. Μακρή, στο πλαίσιο απάντησης στην ερώτηση με αριθμ. πρωτ. 6911/27-5-2021 της Βουλευτού της Ελληνικής λύσης κ. Σ.-Χ. Ασημακοπούλου, ενώ το ίδιο σχολικό έτος πραγματοποιήθηκαν διακόσιες εβδομήντα (270) παραιτήσεις ΠΕ04.01. Φυσικών σε όλη την Επικράτεια, το ΥΠΑΙΘ προβλέπει τον διορισμό μόλις ογδόντα επτά (87) ΠΕ04.01. Φυσικών!

Να σημειωθεί ότι ο αριθμός ογδόντα επτά (87) αποτελεί μόλις το 9,6% των συναδέλφων ΠΕ04 που πρόκειται να διοριστούν. Αν δε συνυπολογίσουμε τον αριθμό διορισθέντων Φυσικών στην Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση πριν από έναν χρόνο, διαπιστώνουμε ότι σε σύνολο 16.200 διορισμών, διορίζονται μόνο 160 Φυσικοί.

Επειδή τα παραπάνω αντιφάσκουν αυταπόδεικτα, καλούμε το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων να εξηγήσει άμεσα τα κριτήρια με τα οποία κατέληξε στην παραπάνω απόφασή του και φυσικά να την αναθεωρήσει!

Το Δ.Σ. της Ε.Ε.Φ.

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *