Ένωση Ελλήνων Φυσικών: Αποτελέσματα του Διαγωνισμού “Θέλουμε Πειράματα”

Η επιστημονική επιτροπή του Διαγωνισμού «ΘΕΛΟΥΜΕ ΠΕΙΡΑΜΑΤΑ» αξιολόγησε τα πειράματα που υποβλήθηκαν.
Σε μια δύσκολη χρονιά, που η πανδημία δεν επέτρεψε την ομαλή λειτουργία των εργαστηρίων Φ.Ε., η συμμετοχή των σχολείων και των μαθητών/τριών υπήρξε ικανοποιητική.
Ιδιαίτερα μας χαροποιούν τα εξής:
 Είχαμε συμμετοχή μαθητών/τριών από όλες τις περιοχές της Ελλάδας, τόσο από δημόσια όσο και από ιδιωτικά σχολεία.
 Είχαμε μεγάλη συμμετοχή μαθητών/τριών με ειδικές ανάγκες.
 Είχαμε συμμετοχή Φροντιστηρίων τα οποία επιδεικνύουν σημαντικό έργο και σε επίπεδο εργαστηριακής διδασκαλίας της Φυσικής.
Αποδείξαμε ότι τα εργαστήριά μας παράγουν σημαντικό έργο και οι συνάδελφοί μας, ΠΕ4 αλλά και ΠΕ70 στην πρωτοβάθμια, έχουν τη διάθεση και το μεράκι να δουλέψουν με τους μαθητές/τριές τους βοηθώντας στην ανάπτυξη της επιστημονικής τους σκέψης και αναβαθμίζοντας την ποιότητα διδασκαλίας των μαθημάτων φυσικών επιστημών.

Πατήστε εδώ για να δείτε τα αποτελέσματα

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *