Ένωση Εκπαιδευτικών Εικαστικών Μαθημάτων: Το Ινστιτούτο Αντι – Εκπαιδευτικής Πολιτικής (ΙΕΠ), κακόβουλες τέχνες κατεργάζεται!

Δεν περιμέναμε ότι το ΙΕΠ, υποχείριο του ΥΠΑΙΘ, ότι θα λειτουργούσε αυτόνομα και με επιστημονικά κριτήρια. Το έχουμε βιώσει άπειρες φορές με αποκορύφωμα την πρόσφατη πρότασή του στο ΥΠΑΙΘ ότι τα Εικαστικά στην Α΄ Λυκείου δεν χρειάζονται γιατί είναι πιο χρήσιμος ο οπτικός γραμματισμός και η Πληροφορική.

Με αυτή την πρόταση το ΙΕΠ μαζί με το ΥΠΑΙΘ, θα αντικρούσουν την ΕΝ.ΕΚ.Ε.Μ. στην εκδίκαση που θα γίνει στις 15
Μαρτίου στο ΣτΕ στην αίτηση συμμόρφωσης που καταθέσαμε. Για το θέμα της δίκης αρχικά επικαλούνται μια τροποποιητική Υπουργική Απόφαση που ήρθε απλά να ενοποιήσει το λεκτικό της Νεοελληνικής Γλώσσας και της Νεοελληνικής
Λογοτεχνίας και το οποίο νομικίστικα καταργεί την προσφυγή, γιατί πλέον δεν ισχύει η παλιά κατά της οποίας προσφύγαμε.

Απαντώντας συνοπτικά επί της ουσίας λέμε ότι:
1. Η αναφορά στην ανάγκη για ενίσχυση της διδασκαλίας της πληροφορικής δεν αιτιολογεί την κατάργηση ενός συγκεκριμένου μαθήματος. Θα μπορούσε να "καταργηθεί" άλλο, ή να γίνει επιλογής μαζί με την καλλιτεχνική παιδεία ή να μειωθούν ώρες άλλου και να γίνει ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ Η ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ, όπως είναι η πρότασή μας.
2. Ο ψηφιακός γραμματισμός συνδέεται άμεσα με την ψηφιακή αξιοποίηση της εικόνας (κινούμενης ή στατικής), πεδίο το οποίο θεραπεύει η διδασκαλία των Εικαστικών και το οποίο επιστημονικά δεν μπορεί να διδαχθεί από άλλον κλάδο. Ωστόσο θα τα πούμε πάλι αναλυτικά όταν θα πλησιάζει η ημερομηνία της εκδίκασης.

Ερχόμαστε τώρα πάλι να σας ενημερώσουμε ότι είδαμε με έκπληξη τη δημοσίευση από το ΙΕΠ του πίνακα επιλογής Επιμορφωτών Β΄, για τα Νέα Προγράμματα Σπουδών και το Εκπαιδευτικό Υλικό Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στα μαθήματα των Εικαστικών.

Εντοπίσαμε τα ονόματα εκπαιδευτικών που ανήκουν σε άλλες ειδικότητες. Οι εκπαιδευτές αυτοί ανήκουν στην ειδικότητα ΠΕ89.01 Τεχνολογίας Γραφικών Τεχνών και ΠΕ70, Δασκάλων!

Πιο συγκεκριμένα, σκοπίμως δίπλα από τους επιμορφωτές στον πίνακα δεν αναγράφεται η ειδικότητά τους. Ευνόητο είναι ότι αφενός αυτό έγινε εκ του πονηρού κι αφετέρου βάζει εμάς σε διαδικασία ερευνητή. Και μάλιστα για το αυτονόητο. Και εύλογα αναρωτιόμαστε, ποιοι εικαστικοί θα αναλάβουν να επιμορφώσουν τους εκπαιδευτές-επιμορφωτές Β;

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *