Ένταξη πτυχιούχων ΤΕΙ σε κλάδους/ειδικότητες εκπαιδευτικών της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.

Με το  προεδρικό διάταγμα 154 (ΦΕΚ 202 τ. Α΄27/12/2017) εντάσσονται σε κλάδους/ειδικότητες εκπαιδευτικών της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης πτυχιούχοι των παρακάτω τμημάτων ΤΕΙ ως εξής:

α) Ανθοκομίας και Αρχιτεκτονικής Τοπίου του ΤΕΙ Ηπείρου,  ΠΕ18.30 Θερμοκηπιακών καλλιεργειών και Ανθοκομίας

β) Διοίκησης Συστημάτων Εφοδιασμού των ΤΕΙ Κεντρικής Μακεδονίας και Στερεάς Ελλάδας ,  ΠΕ18.02 Διοίκησης Επιχειρήσεων,

γ) Διοίκησης Μονάδων Υγείας και Πρόνοιας των ΤΕΙ Αθήνας και Πελοποννήσου,  ΠΕ 18.02 Διοίκησης Επιχειρήσεων

δ) Ανακαίνισης και Αποκατάστασης Κτιρίων του ΤΕΙ Πάτρας,  ΠΕ 17.05 Πολιτικών- Τοπογράφων

ε) της κατεύθυνσης Μηχανικών Μορφολογίας και Αναστήλωσης Τ.Ε. του Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών Τ.Ε. του ΤΕΙ Δυτικής
Ελλάδας,  ΠΕ 17.05 Πολιτικών Τοπογράφων.

Πατήστε εδώ για να ανοίξετε το ΠΔ 154 

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *