Έγκριση, κατ΄ εξαίρεση για το σχολικό έτος 2017-2018, της λειτουργίας τμημάτων τάξης μαθητείας αποφοίτων ΕΠΑ.Λ. με μικρότερο αριθμό μαθητών

Απόφαση με αρ. Φ7/186718/Δ4/1-11-2017 υπέγραψε ο προϊστάμενος της Δ/νσης Επαγγελματικής Εκπαίδευσης του ΥΠΠΕΘ κ. Γ. Μουστάκας, , για την  κατ΄ εξαίρεση  έγκριση για το σχολικό έτος 2017-2018, της λειτουργίας τμημάτων τάξης μαθητείας αποφοίτων ΕΠΑ.Λ. με μικρότερο αριθμό μαθητών. Με την απόφαση εγκρίθηκαν τμήματα  μαθητείας διαφόρων ειδικοτήτων σε όλες της Περιφέρειες Εκπαίδευσης της χώρας πλην την Περιφέρειας Αττικής.

Πατήστε εδώ για να ανοίξετε την απόφαση 

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *